Sleva na poplatníka v příkladech

30.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Nárok na základní daňovou slevu mají všichni daňoví poplatníci. Jak je to s uplatněním slevy při příjmech po část roku? Jak se uplatňuje sleva při práci pro dva zaměstnavatele současně? 

Daňová sleva na poplatníka činí za celý kalendářní rok 2020 částku 24 840 Kč. V daňovém přiznání se uplatňuje daňová sleva vždy v plném rozsahu a pro všechny zdanitelné příjmy. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka již při výpočtu čisté měsíční mzdy, a to v částce 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců).

  1. Úřad práce a sleva na poplatníka
  2. Sleva na dani na poplatníka, předčasný důchod a nájem
  3. Uplatnit slevu na poplatníka lze za stejné období pouze jednou
  4. Sleva na dani na poplatníka a práce po část roku

Sleva na poplatníka činí 2 070 Kč měsíčně, je dostatečně vysoká?

Zdroj: Shuttestock

1) Sleva na poplatníka a nezaměstnaný

Pan Zbyněk byl do května 2020 nezaměstnaný v evidenci na úřadu práce a od června 2020 začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2020 bude muset pan Zbyněk podat daňové přiznání, přičemž v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč, přestože mu zdanitelné příjmy za rok 2020 plynuly pouze za měsíce červen až prosinec.

2) Sleva na poplatníka, předčasný důchod a pronájem

Paní Věra je v předčasném důchodu a po celý rok 2020 pronajímala svůj druhý byt. V daňovém přiznání za rok 2020 uplatní paní Věra slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka vzniká i pro pasivní příjmy dle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní daňové příjmy) zákona o dani z příjmu. Předčasní důchodci mohou mít neomezeně vysoké příjmy nepodléhající platbě na sociálním pojištění, což je u příjmů z nájmů dle § 9 zákona o dani z příjmu splněno.

Slevu nelze uplatnit dvakrát

Daňovou slevu na poplatníka nelze v žádném měsíci uplatnit dvakrát. Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně uplatní daňovou slevu na poplatníka u zaměstnavatele, u kterého mají podepsáno prohlášení k dani, přičemž prohlášení k dani není možné mít podepsáno u dvou zaměstnavatelů na stejné období.

3) Sleva na poplatníka, zaměstnání  DPČ

Paní Alena pracuje současně pro zaměstnavatele A na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 26 000 Kč a na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 14 000 Kč pro zaměstnavatele B. Slevu na poplatníka v měsíční částce 2 070 Kč uplatňuje u zaměstnavatele A, kde má vyšší měsíční příjem. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno i pro práci na základě dohody o pracovní činnosti.

Tip: Spočítejte si vaši čistou mzdu

 

Práce po část roku

Někteří zaměstnanci pracují pouze část roku, např. z důvodu odchodu do důchodu, z důvodu dlouhodobé nemoci či nezaměstnanosti nebo kvůli studiu. Při výpočtu měsíční čisté mzdy tedy neuplatní během roku v plném rozsahu slevu na poplatníka. V ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance se však sleva na poplatníka za rok 2020 uplatní v plné výši 24 840 Kč a po provedeném ročním zúčtování daně vznikne nárok na daňový přeplatek.

4) Sleva na poplatníka a práce po část roku

Pan David odejde koncem letošního roku 2020 do důchodu a pro zaměstnavatele XY bude pracovat pouze v měsících leden až říjen 2020. Za měsíce listopad a prosinec tedy již neuplatní měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Pan David požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2020 a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka v plné výši 24 840 Kč mu vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 4 140 Kč (2 x 2 070 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ