Jak a kde se přihlásit nebo odhlásit z plateb za televizi a rozhlas?

11.09.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Máte doma televizi a rádio? Anebo aspoň jedno z toho? A platíte koncesionářské poplatky? Pokud ne, přečtete si, kde se k platbám můžete přihlásit a co vás čeká, pokud za přijímače nebudete platit.

Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování veřejnoprávních médií, tedy Českého rozhlasu a České televize. Poplatek za rozhlas vyjde na 45 Kč měsíčně, televize na 135 Kč.

Kdo a jak musí platit poplatky za televizi a rádio?

V zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů č. 348/2005 Sb. je stanoveno, že poplatky za televizi a rádio hradí domácnost, která vlastní přijímače. Není přitom nutné je využívat. Bez ohledu na to, kolik rádií nebo televizí vlastníte, budete vždy platit pouze za jednu televizi a jedno rádio. Takto navíc platí vždy jedna osoba v domácnosti, platby za jednotlivé přijímače se tedy nerozpočítávají mezi členy domácnosti.

U fyzické osoby, která je podnikatelem, se postupuje stejně. S tím rozdílem ale, že pokud využívá některý z přijímačů televizního nebo rozhlasového vysílání k podnikání anebo v souvislosti s ním, platí ještě navíc i za každý přijímač zvlášť. Právnické osoby však vždy hradí částku za každý rozhlasový a televizní přijímač, který vlastní.

Osvobození od platby koncesionářských poplatků

Od placení televizního a rozhlasového poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí anebo s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud žijí osaměle anebo i ve společné domácnosti.

Dále koncesionářské poplatky nemusí hradit jednotlivci ale i domácnosti, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nepřesáhl součin životního minima a koeficientu 2,15.

Od plateb za televizi a rozhlas jsou osvobozeny i např. školy, provozovatel vysílání ze zákona, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a další.

Jak se přihlásit k poplatkům za televizi a rozhlas a odhlášení

Zdroj: Shutterstock

Platí se koncesionářské poplatky i za počítač?

Za počítače nebo notebooky se odvádí koncesionářský poplatek v případě, kdy mají připojen FM/DVB-T tuner či televizní kartu, protože tato zařízení umožňují přijímání rozhlasového anebo digitálního vysílání. Za mobilní telefony se nic neplatí.

Proč se přihlásit k platbám za televizi a rozhlas?

Pokud neplatíte rozhlasový poplatek a přitom takovou povinnost máte, budete muset uhradit dluh a přirážku od Českého rozhlasu ve výši 5000 Kč. U České televize budete muset také zaplatit dluh a k tomu navíc přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážky platí pro každý přijímač, za který nebyla splněna povinnost.

Pokud patříte k osobám, u kterých vznikl důvod k osvobození od poplatku, ale neodhlásili jste se patřičně z evidence do 15. dnů od vzniku skutečnosti a poplatek jste přestali hradit, jste povinni provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání zaplatit přirážku ve výši 1000 Kč za každý přijímač, za který jste měli hradit poplatek.

Čtete také: Kdo platí koncesionářské poplatky, když jste v nájmu?

Výzva od ČT a ČRo – čestné prohlášení

Pokud vám od jednoho z těchto veřejnoprávních médií přijde kontrolní výzva, ale vy přitom rádio, televizi a ani počítač s TV kartou nemáte, a proto nevzniká důvod, proč byste měli platit poplatek, odpovědět jim můžete prostřednictvím čestného prohlášení, že žádný přijímač nevlastníte. To si můžete stáhnout z internetu a následně zaslat poštou na adresu České televize nebo Českého rozhlasu. Lze to i online přes jejich interní systémy.

Jak se přihlásit nebo odhlásit z placení koncesionářských poplatků?

Přes Českou poštu

K platbě televizního poplatku se lze přihlásit na pobočkách České pošty. Na příslušných pracovištích lze také provést změnu v evidovaných údajích, ale i odhlášení. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím SIPO. Pokud jste se přihlásili na České poště a platíte SIPEM, v případě odhlášení musíte opět na pobočku, odhlášení v takovém případě nepůjde vyřídit online.

Online

Pokud se vám nechce na poštu a nechcete platit prostřednictvím SIPO, můžete se přihlásit online a poplatky hradit bankovním převodem přímo veřejnoprávním médiím. Potřebujete se k tomu však zaregistrovat na portále Českého rozhlasu a České televize. V přihlášce uvedete identifikační a platební údaje. Právnické osoby navíc doplní, kolik televizních nebo rozhlasových přijímačů vlastní.

Takto lze online provést i odhlášení nebo změnu evidenčních údajů.

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 232 krát

Články ze sekce: Spotřebitel