Vdovský důchod a důchodový věk v příkladech

15.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Po zemřelém manželovi zpravidla vzniká vdově nárok na vdovský důchod. Jakou roli však hraje při jeho pobírání věk vdovy? Kdy se pobírá vdovský důchod déle než jeden rok?

Nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi vzniká v případě, že ke dni úmrtí pobíral zemřelý manžel starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu.

Problém v praxi vzniká v případech, kdy zemřelý manžel nesplňuje ke dni úmrtí potřebnou minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, v takových případech nemůže být vdovský důchod přiznán. O vdovský důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Bez žádosti nemůže být vdovský důchod na účet vyplácen.

  1. Vdovský důchod a student/ka
  2. Vdovský důchod a pracující děti
  3. Vdovský důchod a děti na základní škole
  4. Vdovský důchod a vysoké odvody na pojistném
  5. Vdovský důchod a starobní důchod

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Studující manželka

Paní Marii (24 let), která ještě studuje na VŠ, zemřel její manžel. Paní Marii vznikne nárok na vdovský důchod, protože zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí potřebnou minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Paní Marii vznikne tedy nárok na pobírání vdovského důchodu jeden rok, přestože se zemřelým manželem nevychovávali žádné dítě, je mladší 25 let a ještě studuje.

Příklad 2: Partnerka (53 let) a dvě pracující děti

Slečna Jitka žila 25 let se svým partnerem Lubošem, se kterým vychovala dvě již dospělé děti. Pan Luboš zemřel, ale paní Jitce nárok na vdovský důchod nevzniká, přestože spolu žili dlouhodobě v jedné domácnosti a vychovali dvě děti. Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi, ani dlouhodobé partnerství tedy nezakládá nárok na vdovský důchod.

Tip: Pravda, nebo mýtus: 10 faktů o vdovském důchodu

Příklad 3: Manželka (40 let) a děti na ZŠ

Paní Zuzaně zemřel manžel, se kterým měla dvě děti, které jsou ještě na základní škole. Paní Zuzaně bude přiznán vdovský důchod, protože zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek. Jednou ze zákonných podmínek je péče o nezaopatřené dítě (děti). Paní Zuzaně tedy bude náležet vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku. Věk paní Zuzany na to však nemá vliv, rozhodující je péče o nezaopatřené dítě (děti).

Tip: Vypočtěte si výši vašeho vdovského důchodu

Příklad 4: Manželka (55 let) a vysoké odvody na pojistném

Paní Simoně zemřel manžel, který však ke dni úmrtí nesplnil podmínku pro přiznání invalidního důchodu. Paní Simoně nebude vdovský důchod přiznán, přestože sama pracuje od svých 20 let a na odvodech na sociální pojištění odvedla za 35 let vysoké částky. Pro přiznání vdovského důchodu se vlastní průběh pojištění vdovy nesleduje. Rozhodující je průběh pojištění zemřelého manžela.

Tip: Výpočet valorizace v červnu 2023

Příklad 5: Manželka ve starobním důchodu

Paní Anně (68 let) zemřel manžel, který již pobíral starobní důchod. Paní Anna má nárok na vdovský důchod, který však bude pobírat déle než jeden rok. Jednou ze zákonných podmínek nároku na vdovský důchod po jednom roku je dosažení požadovaného věku. Když vdova dosáhne věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku; je-li důchodový věk nižší, má nárok na vdovský důchod i po roce jeho výplaty. Paní Anna splňuje věkovou podmínku, proto bude dostávat vdovský důchod stejně dlouho jako svůj starobní důchod. 

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 106 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY