Pravda, nebo mýtus: 10 faktů o vdovském důchodu

21.03.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nárok na vdovský důchod není vždy, musí být splněny zákonné podmínky. Jaké? A kdy je možné pobírat vdovský důchod déle než jeden rok? A jaké lze mít příjmy?

Legislativní podmínky pro přiznání vdovského důchodu po zemřelém manželovi nebo vdoveckého důchodu po zemřelé manželce jsou stejné. V praxi mnohem častěji pobírají vdovský důchod ženy, proto budeme v článku hovořit o vdovském důchodu. Co je dobré vědět o vdovském důchodu?

1) Nárok má pouze manželka (manžel) -> pravda

Při splnění podmínky pojištění má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi pouze manželka. Družka nemůže pobírat vdovský důchod po zemřelém druhovi ani v případě, že spolu měli několik dětí.

2) Vdovský důchod náleží vždy, když umře manžel -> mýtus

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo splnil ke dni úmrtí podmínku doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. V praxi tedy vdovský důchod nenáleží např. po zemřelém manželovi, který nepobíral žádný důchod a ke dni úmrtí nesplnil podmínku doby pojištění – např. z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti (tato doba se počítá pouze v omezeném rozsahu).

3) Výše důchodu nezávisí na příjmu vdovy -> pravda

Výše vdovského důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela. Vlastní příjmy vdovy a získaná doba pojištění vdovy výši vdovského důchodu neovlivní.

Vdovský důchod

(foto: Shutterstock)

4) Výdělek vdovy není omezen -> pravda

Během pobírání vdovského důchodu může vdova pracovat, podnikat nebo mít jiné zdanitelné příjmy, přičemž výše vlastního příjmu vdovy neovlivňuje nárok na vdovský důchod a jeho výši. Vdova tedy může mít vlastní nadstandardní příjmy ze zaměstnání  a přitom současně pobírat vdovský důchod.

5) Vdovský důchod se pobírá trvale -> pravda (při splnění podmínek)

Při splnění zákonných podmínek se vdovský důchod vyplácí po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o nezaopatřené dítě, při péči o závislého rodiče, při invaliditě třetího stupně nebo při dosažení požadovaného věku).

6) Vdovský důchod se nevalorizuje -> mýtus

Všechny státní důchody se každoročně valorizují. Tedy i vdovské důchody. Ke zvýšení vdovského důchodu dochází automaticky od lednové splátky důchodu, stejně jako u ostatních státních důchodů. O valorizaci vdovského důchodu není potřeba si nikde písemně žádat.

7) Dva stejné důchody -> mýtus

V případě nároku na dva důchody se vyplácí vyšší z důchodů v plné výši a nižší důchodu v poloviční výši procentní výměry důchodu. Vdova, které je přiznán vlastní starobní důchod, tedy nepobírá oba důchody v plné výši, ale nižší z těchto dvou důchodů pouze v poloviční výši procentní výměry.

8) Vdovský důchod nelze odebrat -> mýtus

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká. Do konce roku 2011 platilo, že při uzavření nového manželství náležela vdově částka ve výši 12násobku měsíčních splátek vdovského důchodu, toto však již neplatí.

9) Odebrání vdovského důchodu je konečné -> mýtus

Některé vdovy pobírání vdovský důchod pouze jeden rok a následně nesplní žádnou z podmínek a vdovský důchod přestanou dostávat na účet. Když však ve dvouleté obnovovací lhůtě splní některou ze zákonných podmínek (v praxi nejčastěji dosáhnou požadovaného věku), tak se jim na základě podané žádosti vdovský důchod obnoví.

10) Vdovský důchod je ve výši předčasného důchodu -> mýtus

Vdovský důchod v roce 2018 se skládá ze základní výměry ve výši 2 700 Kč a procentní výměry důchodu, přičemž procentní výměra důchodu je ve výši 50 % procentní výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY