Jaký vliv má věk na vdovský důchod?

19.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při splnění zákonných podmínek má vdova (vdovec) nárok na vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém manželovi (manželce). Jakým způsobem ovlivňuje věk nárok na přiznání vdovského důchodu a jeho výši?

Podmínky pro přiznání vdovského a vdoveckého důchodu jsou stejné. Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži a častěji jsou v manželském svazku mladší než jejich manžel, z těchto dvou důvodů pobírají v praxi mnohem častěji vdovský důchod ženy než vdovecký důchod muži. V článku budeme tedy hovořit o vdovském důchodu, přičemž stejné legislativní podmínky platí i pro vdovecký důchod.

Kdy náleží vdovský důchod?

  1. Příklad: Nízký věk vdovy
  2. Příklad: Dlouhodobá nezaměstnanost
  3. Příklad: Trvalé pobírání vdovského důchodu
  4. Příklad: Starobní důchod a žádný vdovský důchod

Kdy náleží vdovský důchod?

Po zemřelém manželovi náleží vdově vdovský důchod, jestliže zemřelý manžel byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Příklad 1: Nízký věk vdovy

Paní Lucii (25 let) zemřel nečekaně manžel. Přestože manželství trvalo pouze jeden rok, bude mít paní Lucie nárok na vdovský důchod. Pro přiznání vdovského důchodu a výpočet vdovského důchodu nehraje přitom žádnou roli, že paní Lucie má pouze 25 let. Výše vdovského důchodu se vypočítá standardním způsobem z důchodu, na který by měl nárok její zemřelý manžel.

Čtěte také: Nárok na vdovský důchod v 5 příkladech

Vliv věku manžela, manželky na vdovský důchod

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 2: Dlouhodobá nezaměstnanost

Paní Zuzaně (49 let) zemřel manžel. Paní Zuzana je velmi dlouho v domácnosti. Nejdříve se starala o děti a následně se starala o celou domácnost a finanční zajištění bylo pouze na zemřelém manželovi. Paní Zuzaně bude přiznán nadprůměrný vdovský důchod. Na výpočet vdovského důchodu nemá totiž žádný vliv, jak dlouho vdova pracovala nebo jak vysoké příjmy měla.

Vdovský důchod se vypočítá z důchodu, na který by měl nárok zemřelý manžel, který měl nadprůměrné příjmy. Přestože může mít paní Zuzana z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti problémy s přiznáním vlastního starobního důchodu, neboť pro jeho přiznání je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, vdovský důchod bude mít vysoký.

Čtěte také: Pravda, nebo mýtus: 10 faktů o vdovském důchodu

Příklad 3: Trvalé pobírání vdovského důchodu

Paní Iloně (65 let) zemřel manžel, který již pobíral starobní důchod. Paní Iloně bude tedy přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi, a to již trvale. Vdovský důchod se pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek pro jeho pobírání.

Mezi dva nejčastější důvody pro pobírání vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku přitom patří péče o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného věku. Paní Ilona přitom splňuje druhou podmínku. Podmínka věku je dle zákona o důchodovém pojištění splněna, když vdova dosáhne věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, je-li vlastní důchodový věk nižší.

Příklad 4: Starobní důchod a žádný vdovský důchod

Paní Alžběta (64 let) pobírá starobní důchod a žije sama. V minulosti uzavřela dvě manželství, a přestože obě trvala 20 let, obě skončila rozvodem a nyní žije sama. Přestože oba bývalí manželé měli úspěšnou pracovní kariéru z velké části právě díky podpoře a pomoci paní Alžběty, nemá paní Alžběta nárok na vdovský důchod ani po jednom ze zemřelých bývalých manželů. Není splněna podmínka trvání manželství. Pro nárok na vdovský důchod není stanovena žádná podmínka délky trvání bývalého manželství, takže paní Alžběta bude pobírat stále pouze svůj starobní důchod.

Čtěte také: Lze pobírat najednou starobní a vdovský důchod? Příklady

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 160 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY