Kdy budete mít nárok na vdovský důchod po manželovi?

14.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud jste si doteď mysleli, že vdovský důchod náleží všem vdovám, pak vám s lítostí oznamujeme, že jste na omylu. Nenáleží všem ženám, které přišly o manžela, ale jen některým. Proč?

Vdovský důchod podobně jako vdovecký nebo sirotčí spadá do kategorie pozůstalostních důchodů. Důležité je navíc zmínit, že ne vždy je vyplácen trvale. Ze zákona má na něj nárok pouze manželka, nikoliv třeba dlouholetá družka, která žila se svým partnerem ve společné domácnosti až do jeho smrti.

Nárok na vdovský důchod po manželovi

Pravidla nároku na výplatu vdovského důchodu blíže specifikuje Zákon o důchodovém pojištění, přesněji se pak jedná o § 49 a § 50. Abyste na něj jako vdova dosáhla, musí být splněna jedna z těchto podmínek:

 • Váš zemřelý manžel pobíral invalidní důchod.
 • Váš zemřelý manžel pobíral starobní důchod.
 • Váš manžel zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
 • Váš zemřelý manžel splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.

Pokud váš zesnulý choť v den smrti spadal pod jedno ze zmíněných pravidel, máte jako vdova nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku.

Nárok na vdovský důchod po manželovi souběžně se starobním

Zdroj: Shutterstock

Kdy je vdovský důchod pobírán trvale?

Dříve důležitou roli v rámci dosáhnutí na vdovský nebo vdovecký důchod i po roce pobírání hrál věk 55 nebo 58 let. Dnes je tomu už ale dávno jinak. Abyste tento typ pozůstalostního důchodu mohli pobírat trvale,musíte buď dosáhnout důchodového věku, pobírat starobní důchod anebo mít věk alespoň o 4 roky nižší, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, viz § 32. Pokud tomu tak ve vašem případě není, může vám být ještě trvale přiznán, jestliže:

 • Máte invaliditu III. stupně.
 • Pečujete o nezaopatřené dítě.
 • Pečujete o dítě ve II., III. nebo ve IV. stupni závislosti.
 • Pečujete o rodiče zesnulého manžela, ale jen za předpokladu, že jsou tyto osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti a žijí s vámi ve společné domácnosti.

Stejně jako v předchozím případě je pak důležité splnit pouze jeden z bodů. K naplnění navíc nemusí dojít ihned po smrti manžela. Nárok na vdovský důchod může totiž zaniknout a zase nově vzniknout. Pokud vám klasicky po jednom roce zanikl, ale během dalších dvou let např. odejdete do starobního důchodu či začnete pečovat o nezaopatřené dítě, bude vám trvale obnoven.

Jak vysoký důchod náleží vdově

Pokud se bavíme o výši vdovského důchodu, je nutno zmínit, že se skládá hned ze dvou složek, a to ze základní a procentní výměry. U základní výměry došlo od 1. 1. 2018 k valorizaci z 2 550 Kč na 2 700 Kč (9 % ze stanovené průměrné mzdy po zaokrouhlení). Jedná se o pevnou část, jejíž výše je pro každého stejná.

Procentní výměru poté tvoří 50 % z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu III., na kterou měl nárok zesnulý manžel v době úmrtí.

Souběh dvou důchodů

Důležité je ještě dodat, že jiná situace s výší vdovského (ale i jiného pozůstalostního)¨důchodu nastává, pokud je v souběhu společně se starobním nebo invalidním. V takovém případě totiž dojde k tomu, že bude vyplácen nejvyšší důchod v plné výši. U všech zbylých bude vyplácena pouze polovina původní procentní výměry.

Kde zažádat o vdovský důchod?

Žádost o vdovský důchod bude třeba vyplnit a podat na okresní správě sociálního zabezpečení, která spadá pod vaše trvalé bydliště. Tiskopis seženete také tam. Připravte si s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Oddací list
 • Úmrtní list

Tyto doklady budeme potřebovat, pokud byl zesnulý manžel starobním nebo invalidním důchodcem. Pokud jím ale nebyl, budeme toho muset doložit mnohem více:

 • Doklady o ukončeném studiu – maturitní vysvědčení, výuční list anebo třeba i vysokoškolský diplom
 • Vojenskou knížku/propouštěcí list
 • Potvrzení o případných evidencích na úřadu práce
 • Evidenční list důchodového pojištění

Jestliže jakožto vdova nepobíráte důchod, bude třeba doložit i rodné listy dětí, popř. potvrzení od zaměstnavatele (pokud pracujete) nebo potvrzení o studiu dětí, žádáte-li zároveň i o sirotčí důchod.

Zdroj: ČSSZ

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 24 krát