Jak se zhoršily podmínky u vdovského důchodu?

25.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


U vdovského důchodu došlo od roku 2009 k několika legislativním změnám, které zpřísňují podmínky pro jeho pobírání. Podívejme se na některé z nich.

Protože se v praxi vyplácí 5,5krát více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů, tak budeme v textu hovořit o vdovském důchodu, přestože stejné podmínky platí i pro vdovecké důchody, rozdíl je pouze u věkové podmínky pro pobírání vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku platné do konce roku 2009, kdy muži museli dosáhnout věku 58 let.

Co se nezměnilo?

V roce 2009 i v roce 2016 je vdovský důchod přiznán vdově po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel ke dni úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí měl zemřelý manžel nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. O vdovský důchod je nutné si vždy písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Vdovský důchod se přitom vyplácí jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze, když je splněna některá ze zákonných podmínek. Čtyři z pěti zákonných podmínek se nezměnily. Po roce měla a má nárok na vdovský důchod vdova, která pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni II., III. a IV. závislosti, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV. nebo je invalidní ve třetím stupni.

Věková podmínka se změnila

Poslední pátá věková podmínka se však změnila, zvýšila se. Pro nároky na vdovský důchod do konce roku 2009 stačilo a stačí (v případě uplatnění nároku na obnovu vdovského důchodu v zákonné lhůtě, jak je uvedeno níže), když vdova dosáhla věku 55 let a splnila věkovou podmínku a mohla vdovský důchod pobírat i po uplynutí jednoho roku. Od roku 2010 však musí vdova dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže tejného data narození nebo svého důchodového věku, když je tento důchodový věk nižší. V praxi to znamená, že je potřeba dosáhnout vyšší věku.

Praktický příklad

Vdově Novákové byl v roce 2009 přiznán vdovský důchod, když měla 56 let. Vdova Nováková splňovala věkovou podmínku a proto bude pobírat vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku. Vdově Šeré (ročník narození 1960) byl v roce 2016 přiznán vdovský důchod, když měla 56 let, vdova Šerá vychovala jedno dítě. Po uplynutí jednoho roku nebude vdova Šerá vdovský důchod již pobírat, neboť nesplní věkovou podmínku a ani žádnou jinou. Důchodový věk muže narozeného v roce 1961 je totiž 64 let a 4 měsíce, tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 4 měsíce a tohoto věku vdova Šerá po uplynutí jednoho roku pobírání vdovského důchodu nedosáhne. Vlastní důchodový věk paní Šeré je 64 let a 2 měsíce, proto se posuje věk 60 let a 4 měsíce, který je nižší.

Zkrácení obnovovací lhůty

Když po uplynutí jednoho roku není splněna některá ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu, tak již vdovský důchod nenáleží. Jestliže však dojde v obnovovací lhůtě ke splnění některé ze zákonných podmínek, tak se vdovský důchod na základě vlastní žádosti obnoví. Pro nároky na vdovský důchod vzniklé do konce roku 2011 přitom platí pětiletá lhůta, ale pro nároky na vdovský důchod vzniklé od roku 2012 již pouze dvouletá obnovovací lhůta. Zkrácení obnovovací lhůty znamená, že se více vdovských důchodů pobírá pouze jeden rok.

Od roku 2012 již nemá vdova nárok na "důchodové věno"

Vdově zaniká nárok na vdovský důchod, když uzavře nové manželství. Do konce roku 2011 však měla vdova uzavírající nové manželství nárok na "důchodové věno", kdy vdově náležela částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod. Od roku 2012 již tato podmínka neplatí a uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká a žádná část vdovského důchodu se již nevyplácí.

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY