Může být invalidní důchod přiznán studentovi?

27.11.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zhoršený zdravotní stav, který může vést až k žádosti o invalidní důchod, není záležitostí jen pracujících osob. Nemoc nebo úraz může potkat i studenty. Jak ti to mají s případným invalidním důchodem?

Invalidní důchod je stejně jako starobní nebo pozůstalostní dávkou důchodového pojištění. V případě snížené práceschopnosti má tak dané osobě alespoň z části nahradit příjem. Invalidním se pak nemusí stát pouze pracující člověk, ale i student. Jak je to v tomto případě s přiznáním invalidity?

Invalidní důchod z mládí

Něco jako dětský invalidní důchod v České republice neexistuje. U dětí, které jsou dlouhodobě nemocné anebo po úrazu, který bude omezovat nejen jejich schopnost pracovat, ale i fungování v běžném životě, jsou zde spíše stupně závislosti.

O invalidní důchod pak lze zažádat až ve chvíli, kdy dítě dosáhne 18 let věku. Dobré je ale vědět, že u nás funguje tzv. invalidní důchod z mládí. Jedná se o zvláštní typ ID, o který žádají převážně osoby s vrozeným zdravotním postižením. Důchod z mládí je pak přiznáván pouze ve 3. stupni a důležité je zmínit, že zde není třeba ani splňovat potřebnou dobu pojištění. Bere se v potaz, že ji dítě v době, kdy bylo invalidní bez důchodu, nemělo kde a jak získat. O invaliditě rozhoduje posudkový lékař z ČSSZ.

 Invalidita u studenta - invalidní důchod z mládí 2018, výpočet

Zdroj: Shutterstock

Stupně invalidity a míra práceschopnosti

Až do začátku roku 2010 se invalidní důchod rozděloval na plný a částečný. Aktuálně se rozděluje na základě stupňů invalidity, a to tímto způsobem:

  • 1. stupeň – pokles práceschopnosti o 35 – 49 %
  • 2. stupeň – pokles práceschopnosti o 50 – 69 %
  • 3. stupeň – pokles práceschopnosti o 70 % a více

Jak vysoký je invalidní důchod z mládí?

Pro výpočet invalidního důchodu jsou důležité dva faktory. Počítá se totiž ze základní výměry, která je pro rok 2018 stanovena na 2 700 Kč. Následně se pak výpočet skládá ještě z výměry procentní. Ta je ovšem závislá na průběhu a délce účasti na pojištění. A protože u invalidního důchodu z mládí nehraje doba pojištění žádnou roli, je třeba dodat, že se zde nebude vycházet z procentní výměry, nýbrž z průměrné mzdy. Z té se pak při výpočtu důchodu vychází ve výjimečných případech.

Invalidita u studenta

Posudkový lékař na základě lékařských zpráv sám rozhodne, zdali má daná osoba nárok na invalidní důchod z mládí. Zde platí pouze to pravidlo, že musí být míra práceschopnosti snížena o více než 70 %, tedy musí se skutečně jednat o 3. stupeň. Pokud tomu tak nebude, žádost bude zamítnuta. To ovšem ale nic nemění na tom, že se daná osoba může podáním námitky proti rozhodnutí odvolat anebo podat žádost o běžný invalidní důchod. Pro ten již ale bude třeba splnit potřebnou dobu pojištění.

O potřebné době pojištění pro nárok na invalidní důchod pojednává § 40 Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.:

  • Do 20 let vám stačí méně než 1 rok.
  • Od 20 do 22 let potřebujete alespoň 1 rok.
  • Od 22 do 24 let potřebujete alespoň 2 roky.
  • Od 24 do 26 let potřebujete alespoň 3 roky.
  • Od 26 do 28 let potřebujete alespoň 4 roky.
  • Nad 28 let potřebujete alespoň 5 let.

Lze studovat nebo pracovat s invalidním důchodem?

O invalidní důchod může student zažádat během doby studia a jeho přiznání rozhodně není důvodem k ukončení školy. Stejně tak si s invalidním důchodem můžete přivydělávat anebo rovnou vydělávat, ale i to má své meze. Vše pak samozřejmě závisí i na míře vašich zdravotních problémů a stupni přiznané invalidity.

Osobám, kterým byl přiznán 1. nebo 2. stupeň invalidity se pracovat doslova doporučuje. Je to především kvůli účasti na sociálním pojištění, které bude mít vliv na výši starobního důchodu. Při 1. a 2. stupni invalidity totiž poživatelům důchodu platí stát pouze zdravotní pojištění. Až v případě 3. stupně se doba pobírání důchodu počítá při přiznávání starobního důchodu.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY