Jak žádat o "opatrovné" pro blízkou osobu?

13.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak si zažádat o příspěvek na péči? Jaké doklady musíte dodat a co vše musíte zařídit? O jak vysoký příspěvek na péči můžete žádat?

Zdravotní trable vašich dětí, rodičů či prarodičů nejsou příjemné, a jestliže se váš nejbližší o sebe již nedokáže dostatečně postarat, tak získejte alespoň nějakou podporu od státu, protože péče o stárnoucího či nemocného člověka je psychicky, fyzicky i finančně velmi namáhavá.

Starat se o blízkou osobu za odměnu? Ano! Jak na to?

Žádáme o opatrovné

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok na získání opatrovného?

Nárok nemá osoba, která se stará o nějakým způsobem závislou osobu.

Nárok má právě závislá osoba, která potřebuje asistenci při činnostech z 10 základních životních potřeb:

 1. Fyziologické potřeby
 2. Hygiena
 3. Komunikace
 4. Mobilita
 5. Oblékání a obouvání
 6. Orientace
 7. Osobní aktivity
 8. Péče o domácnost
 9. Péče o zdraví
 10. Stravování

Každá z 10 základních životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Jestliže žádající osoba některé úkony sama nezvládne a potřebuje alespoň u jednoho z úkonů asistenci, tak se tato životní potřeba bere jako nezvládnutá.

Na základě počtu nezvládnutých potřeb se následně stanoví stupeň závislosti, dle kterého se následně určí výše měsíčního příspěvku.

O stupni závislosti a potřebách dané osoby rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení.

Závislá osoba si následně může vybrat, jak dávku použije, jestli na uhrazení pečovatelské služby či dá peníze blízké osobě, která se o dotyčnou osobu stará.

Stupně závislosti

Celkem jsou stanoveny 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby:

 • lehká závislost
 • středně těžká závislost
 • těžká závislost
 • úplná závislost

To, do jaké skupiny závislosti spadá žádající osoba, se určí podle počtu životních potřeb, u kterých potřebuje žádající osoba asistenci.

O jak vysoký příspěvek na péči můžete žádat?

Od 1. dubna 2019 došlo ke změnám u výše příspěvku na péči.

U příspěvku na péči u nezletilé osoby můžete získat od 3 300 Kč až 19 200 Kč a od 880 Kč až 19 200 Kč na příspěvek na péči u dospělé osoby.

Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby starší 18 let
  Životní potřeby s asistencí Výše příspěvku Životní potřeby s asistencí Výše příspěvku
Lehká závislost 3 3 300 Kč 3 či 4 880 Kč
Středně těžká závislost 4 či 5 6 600 Kč 5 či 6 4 400 Kč
Těžká závislost 6 či 7 13 900 Kč
(9 900 Kč*)
7 či 8 12 800 Kč
(8 800 Kč*)
Úplná závislost 8 či 9 19 200 Kč
(13 200 Kč*)
9 či 10 19 200 Kč
(13 200 Kč*)

Zdroj: MSPV

* V případech, kdy pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, je příspěvek snížen.

Zdroj: MSPV

Jak a kde si žádat o opatrovné?

Žádost o příspěvek na péči (opatrovné) můžete zaslat elektronicky na úřad práce.

Můžete ji rovněž vyřídit osobně přímo na úřadě práce.

Stáhněte si žádost o příspěvek na péči!

Typ žádosti

Žádost o příspěvek na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Změna výše příspěvku na péči

Žádost o zvýšení příspěvku na péči

Jaké doklady musíte dodat pro získání opatrovného?

K žádosti je nutné přiložit občanský průkaz, u osob mladších 15 let pak rodný list.

Dále musíte doložit Oznámení o poskytovateli pomoci, ve kterém je nutné uvést, kdo se bude o dotyčného starat.

Oznámení o poskytovateli pomoci

Musí se zde uvést název pracoviště, jeho adresa a IČ v případě, že se jedná o pečovatelskou službu.

V případě, že se o nemohoucí osobu stará někdo blízký, tak se musí uvést jeho jméno a příjmení, rodné číslo, vztah k dané osobě a to, jestli sdílí společnou domácnost, dále také kontakt.

Jestliže žádající pobývá v nemocnici déle než 60 dní, pak také Potvrzení o hospitalizaci 60+.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY