Od 1. července začíná další milostivé léto. Tentokrát pomůže ale jen minimu dlužníků

04.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Institut milostivého léta opět pomůže některým dlužníkům. Tentokrát ale nepůjde o žádné velké množství lidí. Nepatříte přesto náhodou mezi ně?

Poslanecká sněmovna na konci května schválila zákon, díky kterému již zanedlouho započne další milostivé léto. To už poněkolikáté pomůže řadě dlužníků. Tentokrát však pravděpodobně nejmenšímu množství osob, a navíc asi už naposledy. Na druhou stranu však půjde o nejdelší akci ze všech.

Institut spočívá stejně jako v předchozích letech v tom, že dlužníkům, kteří splatí jistinu dluhu, budou prominuty penále, sankce, úroky z prodlení a další související náklady včetně těch exekučních. Jistina přitom obvykle bývá tou nejmenší částí celé pohledávky. Kdy tedy milostivé léto začíná a hlavně jakých dluhů se letos bude týkat?

Dluhová amnestie se bude týkat jen zdravotního pojištění

Letošní a v pořadí už čtvrté milostivé léto se bude týkat už jen dluhů, které vznikly přímým plátcům veřejného zdravotního pojištění.

Pokud dlužníci zaplatí jistinu, čili částku, kvůli které dluh vůbec vznikl, tedy pouze dlužné pojistné a odměnu exekutora, bude jim ze strany zdravotních pojišťoven odpuštěno penále, úroky a dále také vzniklé exekuční náklady, které byly stanoveny exekučním příkazem podle daňového řádu.

Důležité je však vědět, že tentokrát se akce nebude týkat i právnických osob. Prostor dostanou pouze osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), čili v obou případech samoplátci.

Prostřednictvím této dluhové amnestie navíc půjde zastavit exekuce jen u těch nedoplatků na zdravotním pojištění, které vznikly k 31. prosinci 2023.

Čtěte také: Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých 8000 korun měsíčně

Milostivé léto IV: dluh na zdravotním pojištění a poplatek

Zdroj: Depositphotos

 

Období milostivého léta bude dlouhé

Čtvrté milostivé léto se protáhne rovnou na pět měsíců. Vše započne už 1. července 2024 a skončí 30. listopadu 2024. Jedná se zároveň i o lhůtu, během které až na výjimky musíte uhradit jistinu dluhu, aby mohl být princip milostivého léta uplatněn.

Žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně či penále z pojistného období musíte podat u svého exekutora. Pokud byste jistinu splatili rovnou a o svém záměru neinformovali exekutora, byla by použita jako běžná splátka dluhu v exekuci.

Čtěte také: Jaké výhody mají předdůchodci při placení zdravotního pojištění

Letos půjde splatit dlužné pojistné ve splátkách

Dluh na zdravotním pojištění v rámci dluhové amnestie Milostivé léto půjde uhradit ve splátkách, ale jen pokud je vyšší než 5000 Kč. O rozložení úhrady dlužné částky na splátky však také bude nutné požádat exekutora.

Platí přitom, že pokud je výše dlužného pojistného do částky 50 000 Kč, lze ji rozložit do 12 po sobě jdoucích splátek. Pokud je však vyšší, uhradit ji můžete až ve 36 po sobě jdoucích splátkách.

O výši jednotlivých splátek přitom informuje dlužníka příslušná zdravotní pojišťovna a stejně tak dodá informace i o jejich splatnosti, způsobu placení a platebních údajích. První splátka přitom musí být dlužníkem zaplacena nejpozději do 31. prosince 2024.

Nesmíme navíc zapomenout zmínit, že pokud dlužník nezaplatí splátku ve stanovené výši nebo předepsané lhůtě, zaniká mu možnost uhradit dlužné pojistné ve splátkách, a navíc mu nezanikají ani penále a exekuční náklady.

Pokud je pak dluh nižší než 5000 Kč, nebo nebylo povoleno jeho hrazení ve splátkách, musí být zaplacen nikoliv do 31. prosince 2024, ale už do 30. listopadu 2024, čili společně s koncem milostivého léta.

Mimo téma: Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Jak zjistím, kolik dlužím?

Přesnou výši jistiny dluhu zjistíte u svého exekutora, nebo u své zdravotní pojišťovny. Lze to přitom často zjistit i z jejího interního systému pro klienty, ve kterém je možné nahlédnout do přehledu plateb a úhrad online.

Např. Vojenská zdravotní pojišťovna takto provozuje portál VoZP Online, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR má k takovým účelům E-komunikaci a Všeobecná zdravotní pojišťovna umožňuje svým klientům komunikovat prostřednictvím Moje VZP.

Ve čtvrtém milostivém létu se zvýší odměna exekutorovi

Aby mohla být exekuce zastavena a celý dluh tedy smazán, je kromě jistiny nutné ještě zaplatit odměnu exekutorovi za ukončení exekuce neboli paušální náhradu nákladů. Ta se od posledně zvýšila a činí 1815 Kč s DPH.

Tip: Nesplňujete potřebnou dobu pojištění pro odchod do důchodu? Pravidla toho odloženého se zmírní

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ