Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí, tedy příjem za měsíce leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. Dá se tedy říci, že přídavky na děti se vyplácejí zpětně. 

Kdo má nárok na příspěvek?

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních podle věku dítěte. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40 (do 30. 6. 2021 koeficientu 2,70).

Od roku 2018 se zvýšil nejen koeficient, ale také nově rodiny, které v rozhodném období splní podmínku vybraného příjmu, mohou získat přídavek na dítě ve vyšší výměře, nově od 1. 7. 2021 o 500 Kč vyšší (do 30.6.2021 o 300 Kč). Pokud některá ze společně posuzovaných osob (většinou rodič) má příjem ze zaměstnání, z podnikání či jiných vybraných dávek, příspěvek na dítě se zvyšuje. 

Za příjmy pro přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře se považují:

 • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),
 • z dávek nemocenského pojištění,
 • z dávek důchodového pojištění,
 • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
 • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Jaká je výše příspěvku?

Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek na dítě za kalendářní měsíc podle věku dítěte ve výši, která se

nově od 1. 7. 2021 zvyšuje na

 • dítě do 6 let - 630 Kč, zvýšený 1130 Kč,
 • dítě od 6 do 15 let - 770 Kč, zvýšený 1270 Kč
 • dítě od 15 do 26 let - 880 Kč, zvýšený 1 380 Kč.

do 30. 6. 2021 byla výše přídavku na dítě ve výši: 

 • dítě do 6 let - 500 Kč, zvýšený 800 Kč,
 • dítě od 6 do 15 let - 610 Kč, zvýšený 910 Kč
 • dítě od 15 do 26 let - 700 Kč, zvýšený 1 000 Kč.

Kde žádat o příspěvek a jaké doklady potřebujete?

Rodiny s příjmem vyšším než je 3,4 násobku částky životního minima rodiny na přídavek na dítě nemají nárok. I při nízkém příjmu je však potřeba o přídavky na děti požádat na předepsaném formuláři nově  na kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu
. Dle novely č.  285/2021 Sb. zákona o státní sociální podpoře již nebude platit, že místně příslušné k vyřízení zmíněných dávek je pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého
pobytu. Součástí žádostí jsou potom doklady o příjmu (např. potvrzení zaměstnavatele, u rodičovského příspěvku čestné prohlášení…).

Započítává se do příjmů rodiny i příjem nezaopatřeného dítěte?

Novela č.  285/2021 Sb. zákona o státní sociální podpoře také nově stanovuje, že  do příjmů rodiny pro stanovení rozhodného příjmu rodiny pro účely stanovení nároku na příspěvek na dítě (platí i pro ostatní dávky státní sociální podpory) se nebude započítávat příjem nezaopatřených dětí například z brigády, praxe, práce na dohodu apod. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát


Související články: