Deset změn v zákoníku práce: rychlejší výpovědi, kratší držení místa na rodičovské i „dětská práce“

14.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Vláda se chystá schvalovat revoluční novelu zákoníku práce. Ta zvyšuje flexibilitu pracovněprávních vztahů, umožní rychlejší výpovědi i menší ochranu rodičů na rodičovské dovolené. Jaké další změny novela zákoníku přináší?

Novela předložená Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) by měla trh práce učinit flexibilnější, protože české firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Novela ovšem některá práva zaměstnanců také posiluje.

Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh. Tento požadavek na větší variabilitu pracovněprávních vztahů dlouhodobě rezonuje jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zaměstnanci. Proto nyní představujeme tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která vychází z praktických podnětů z praxe. Inspirujeme se u zemí, jako jsou Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy úspěšně fungují, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

  1. Ukončení pracovního poměru od ledna 2025 má být flexibilnější
  2. Zaměstnavatelé se budou moci rychleji zbavit chybujících zaměstnanců
  3. Nemoc z povolání či pracovní úraz již nebude podléhat odstupnému
  4. Zkušební lhůta vzroste z 3 měsíců na 4, u vedoucích pracovníků až na 8 měsíců
  5. Zaměstnavatelé už nebudou muset držet zaměstnancům na rodičovské dovolené místo 3 roky, ale pouze 2
  6. Možnost práce od 14 let, ale pouze o prázdninách
  7. Narovnání práv registrovaných partnerů z pohledu pracovního volna
  8. Pracovní doba i doba odpočinku budou pružnější
  9. Souběh práce expertů v soukromé i veřejné sféře bude možný
  10. Zaměstnanci zahraničních firem v ČR budou moci dostávat mzdu v eurech či jiné měně

1. Ukončení pracovního poměru od ledna 2025 má být flexibilnější

Výpovědní lhůta má v současné době délku minimálně 2 měsíců, což se s novelou zákoníku práce nijak nemění. Nyní ovšem začíná běžet výpovědní lhůta až od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Takže když 18. dubna obdržíte výpověď, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. května a končí 30. června.

To se novelou zákoníku práce má změnit. Výpovědní lhůta by začala platit ode dne, kdy ji zaměstnanec či zaměstnavatel obdržel. Jestliže tedy příští rok podáte výpověď 18. června, k rozvázání pracovního poměru dojde k 18. srpnu.

Samozřejmě zůstává možnost dřívějšího rozvázání pracovního poměru dohodou, to ovšem není u všech případů možno. Naopak výpovědní lhůtu lze po domluvě obou stran i prodloužit.

2. Zaměstnavatelé se budou moci rychleji zbavit chybujících zaměstnanců

Zaměstnavatelé mají právo dát zaměstnanci výpověď z důvodu, že tzv. porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce. Nyní je výpovědní lhůta v tomto případě dvouměsíční, od nového roku by se měla zkrátit na 1 měsíc.

Typickým příkladem je řidič z povolání, který vlastní vinou přišel o řidičské oprávnění, zaměstnavatel tak může vyřídit rozvázání pracovního poměru výpovědí rychleji.

Při výpovědi z důvodu pochybení zaměstnance se rovněž prodlouží lhůta pro shromáždění důkazů a informací, na základě kterých byla zaměstnanci dána výpověď. V současné době je tato lhůta 2 měsíce, od nového roku by se měla prodloužit na 3 měsíce. Novela současně prodlužuje lhůtu pro vyšetřování od chvíle, kdy k pochybení došlo, z 12 na 15 měsíců.

3. Nemoc z povolání či pracovní úraz již nebude podléhat odstupnému

Při výpovědi či dohodě z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat práci pro nemoc z povolání či pracovní úraz již nebude nárok na odstupné. To bude nahrazeno náhradou vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního výdělku, tedy ve stejné výšky jako doposud.

4. Zkušební lhůta vzroste z 3 měsíců na 4, u vedoucích pracovníků až na 8 měsíců

Navrhovaná novela prodlužuje zkušební lhůtu z dosavadních 3 měsíců až na 4 u běžných zaměstnanců, u vedoucích pracovníků až na 8 měsíců.

Zaměstnavatelům ovšem zůstane i původní podoba, tedy dvou- či šestiměsíční zkušební lhůta.

„Praxe ukazuje, že u specifických odborných pracovních pozic je aktuální zkušební doba nedostatečná. U řady profesí je vyžadována řada školení a doplnění vzdělání, certifikace a podobně, což v současných zkušebních lhůtách také není zohledňováno, také proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ doplnil ministr Marian Jurečka.

 

5. Zaměstnavatelé už nebudou muset držet zaměstnancům na rodičovské dovolené místo 3 roky, ale pouze 2

Novela zákoníku oslabuje ochranu lidí na rodičovské dovolené, těm dosud musel zaměstnavatel do 3 let věku dítěte garantovat nástup na stejnou pracovní pozici nebo takovou, která odpovídá pracovní náplni ve smlouvě. Nově se garance sníží na 2 roky dítěte.

Novela rovněž napravuje nesmyslný zákaz zaměstnávat svého zaměstnance na rodičovské dovolené na stejný typ práce, kterou má zaměstnanec v pracovní smlouvě. V praxi se to většinou obcházelo zaměstnáváním na dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ), kde se uváděla jiná náplň práce. Novela tedy umožňuje lidem na rodičovské pracovat na stejný druh práce v pracovní smlouvě i v dohodě. Podmínkou zůstává zaopatření péče o dítě.

6. Nově lze pracovat od 14 let, ale pouze o prázdninách

V současné době je možné si vydělávat v zaměstnání od 15 let, ale je třeba mít dokončenu povinnou školní docházku.

Novela zákoníku práce umožňuje již 14letým mladistvým pracovat v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky. Musí se ovšem jednat o lehčí práci a souhlas musí podepsat zákonný zástupce.

Mohou vykonávat práci na DPČ či DPP v režimu nejvýše 35 hodin týdně, resp. 7 hodin denně.

Pro zaměstnávání mladistvých je nutné ještě doplnit prováděcí vyhlášku od Ministerstva zdravotnictví, na jejímž základě budou specifikovány druhy práce, kterou 14letí mladiství budou moci vykonávat.

7. Narovnání práv registrovaných partnerů

Novela by rovněž měla narovnat práva registrovaným partnerům, kteří nově budou mít nárok uplatnit překážky v práci na straně zaměstnance z důvodů, jakými jsou například jejich sňatek s partnerem, pohřeb a jiné rodinné události.

Doposud měli registrovaní partneři právo pouze na dohodu se zaměstnavatelem. Nově by tak měli mít nárok na volno stejně jako heterosexuální páry při svatbě či pohřbu.

8. Pracovní doba i doba odpočinku budou pružnější

Zákoník práce nyní umožňuje samorozvrhování pracovní doby pouze při práci na dálku, novela umožňuje samorozvrhování i přímo na pracovišti zaměstnavatele. Bude záležet na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jestli si zaměstnanec sám rozhodne, jaká bude jeho pracovní doba. To je výhodné zejména pro studenty či rodiče malých dětí.

Novela rovněž umožní výrazné zkrácení denního odpočinku v případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů, a to až na 6 hodin. Jedná se o situace, kdy je třeba jednat velmi rychle a ve veřejném zájmu – např. při obnovení dodávky elektrické energie. Odpočinek pak bude zaměstnanci nahrazen následující den.

9. Souběh práce expertů v soukromé i veřejné sféře bude možný

Novela má podpořit zaměstnání odborníků ve veřejné správě, kterým bude umožněno mít souběh práce ve veřejné správě a zachování funkcí v podnikajících právnických osobách.

10. Zaměstnanci zahraničních firem v ČR budou moci dostávat mzdu v eurech či jiné měně

V současné době je povinné vyplácet mzdy v českých korunách. Od nového roku budou moci zahraniční firmy v ČR vyplácet svým zaměstnancům mzdu v eurech či jiné měně, kterou nabízí kurzovní lístek ČNB.

Odbory nesouhlasí se změnou zákoníku práce, chystají stávky

Odbory se změnami zákoníku práce nesouhlasí, považují je za nevyvážené a chystají protestní akce.

Od kdy by plánované změny zákoníku práce měly platit?

MPSV plánuje, že celý legislativní proces stihne letos, a změny tak začnou platit od 1. ledna 2025. Novela nyní prošla připomínkovým řízením a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by ji měl přednést vládním partnerům.

Nicméně ani mezi vládními stranami nepanuje u všech bodů novely zákoníku práce shoda. Zatímco ministr Jurečka nesouhlasí se dříve zamýšleným propuštěním bez udání důvodů, ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že jeho ODS navrhne při projednávání v Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh pro výpověď bez udání důvodu.

Vypočítejte si výši zdanění a odvodů práce na dohody – DPČ a DPP

 

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ