Výpovědní lhůta v zaměstnání: jak ji zkrátit nebo prodloužit?

17.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Chcete dát v zaměstnání výpověď a spěcháte rovnou do nové práce? Jak dlouhá bude vaše výpovědní lhůta? A budete muset její délku dodržet?

Výpovědní lhůta je blíže specifikována v § 51 zákoníku práce č. 262/2006. Dalo by se říct, že chrání zaměstnance, ale i zaměstnavatele.

Jak dlouhá je ze zákona výpovědní lhůta?

Zaměstnanec může podat výpověď bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta pak bude trvat nejméně dva měsíce. Stejná doba navíc platí i v případě, kdy se pracovní poměr rozhodne zrušit zaměstnavatel. Ten k tomu ale na rozdíl od zaměstnance musí mít zákonné důvody, které je třeba do výpovědi uvést. Jedná se např. o situace, kdy pracovník opakovaně porušuje pracovní povinnosti, stane se kvůli organizačním změnám nadbytečným anebo pokud se ruší zaměstnavatel anebo jeho část.

Výpovědní doba pak musí být vždy stejně dlouhá pro obě strany. Až na výjimky začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Končí pak uplynutím posledního dne příslušného měsíce.

Během této lhůty si zaměstnanec může hledat novou práci, aniž by zůstal bez příjmu. Zaměstnavatel naopak nepřijde o pracovní sílu hned. Během výpovědní lhůty si může najít nového zaměstnance.

Lze výpovědní lhůtu prodloužit?

Ano, lze ji prodloužit. Takto však může být učiněno pouze na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda musí mít písemnou formu a podpisy obou smluvních stran, jinak se k ní nepřihlíží.

Výpovědní lhůta v zaměstnání: délka, od kdy běží, zkrácení

Zdroj: Shutterstock

Kdy není žádná výpovědní doba při zrušení pracovního poměru?

Zákoník práce umožňuje okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Má to však zákonná pravidla. Jako důvod k hodinové výpovědi může být např. porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec pak může pracovní poměr okamžitě ukončit třeba v případě vážného ohrožení zdraví a nemožnosti vykonávat vhodnou práci.

Výpovědní lhůta dále nezačíná plynout, pokud došlo ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Takto lze pracovní poměr vypovědět bez uvedení důvodu, a to ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Výpověď však musí mít vždy písemnou formu.

Jak zkrátit výpovědní lhůtu?

Pracovní poměr může být rozvázán i tzv. dohodou. Jde o shodu zaměstnance i zaměstnavatele. Dohoda musí mít vždy písemnou formu a obsahovat podpisy obou smluvních stran, jinak ji nelze považovat za platnou. V dohodě pak lze určit datum ukončení pracovního poměru, díky čemuž si mohou obě strany zkrátit výpovědní lhůtu anebo ji i prodloužit. V praxi je často využívána, když zaměstnanec spěchá do nového zaměstnání a zaměstnavatel nemá se zkrácením výpovědní doby problém.

Výpovědní lhůta kratší než 2 měsíce je také možná, pokud se jedná o hromadné propouštění zaměstnanců. Dle zákoníku práce může pracovní poměr zaměstnance, který byl hromadně propuštěn, skončit nejdříve po 30 dnech doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce.

Výpověď ze strany zaměstnance s přechodem práv a povinností

Pokud dal zaměstnanec výpověď v souvislosti s přechodem nebo výkonem práv a povinností pracovněprávních vztahů, pracovní poměr končí nejpozději dnem, který předchází dní, ve kterém má dojít k nabytí účinnosti přechodu nebo výkonu práv a povinností.

Výpověď a ochranná doba

Zaměstnanec, který je v ochranné době, až na výjimky nemůže dostat výpověď. Pokud mu však byla výpověď ze strany zaměstnavatele dána před začátkem výpovědní doby, ochranná lhůta se do výpovědní doby nepočítá. Pracovní poměr skončí až po uplynutí výpovědní lhůty po období, ve kterém běžela ochranná lhůta. Zaměstnanec však muže sdělit zaměstnavateli, že pracovní poměr nechce prodlužovat.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DANĚ