Co dělat, když vám končí smlouva na dobu určitou?

27.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jste zaměstnáni na dobu určitou a pomalu se blížíte ke konci smlouvy? Co můžete v takové situaci dělat? A co si může dovolit váš zaměstnavatel?

O pracovním poměru, který je sjednán na dobu určitou, pojednává § 39 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Vymezuje pak, že v pracovní smlouvě na dobu určitou musí být přesně vymezené datum začátku pracovního poměru a jeho konce. Pokud tomu tak není, na pracovní smlouvu se nahlíží, jako by byla sjednána na dobu neurčitou.


Vše, co potřebujete vědět o smlouvě na dobu určitou:

Jak dlouho trvá pracovní smlouva na dobu určitou?

Co dělat, když končí smlouva na dobu určitou?

Kdy se z doby určité automaticky stává doba neurčitá?


Jak dlouho trvá pracovní smlouva na dobu určitou?

Pracovní smlouva na dobu určitou může být oběma smluvními stranami sjednána maximálně na dobu 3 let. Ode dne vzniku pracovního poměru může být opakována nanejvýš dvakrát a do tohoto opakování se započítává i její prodloužení.

Toto ustanovení však neplatí, pokud se postupuje dle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat pouze po dobu určitou (např. sezónní práce). Dále se také nevztahuje na situaci, kdy mezi sebou pracovní smlouvu uzavřou zaměstnanec a agentura práce za předpokladu, že výkon práce bude u jiného zaměstnavatele.

Smlouvy na dobu určitou: prodloužení, přechod na neurčitou

Zdroj: Shutterstock

Co dělat, když končí smlouva na dobu určitou?

Pokud vám konči smlouva na dobu určitou, zaměstnavatel má hned 3 možnosti, jak s jejím koncem naložit.

Prodloužení smlouvy na dobu určitou

Pokud si vás chce zaměstnavatel jako pracovníka ponechat, může vám vystavit novou smlouvu na dobu určitou anebo s vámi tu stávající prodloužit, musí se však řídit pravidly zákoníku práce, které jsou popsány výše.

Přechod na pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Jestliže je s vámi zaměstnavatel velmi spokojen anebo vám pracovní smlouvu na dobu určitou prodloužil již 2x, uzavře s vámi pracovní poměr na dobu neurčitou. Ta není nijak časově ohraničena a zaměstnavatel s vámi bude moct rozvázat pracovní poměr pouze tehdy, pokud k tomu bude mít důvod. Mezi takové důvody k výpovědi patří např. nadbytečnost anebo dlouhodobé problémy s plněním pracovních povinností.

Při výpovědi smlouvy na dobu neurčitou existuje dvouměsíční výpovědní lhůta, která chrání zaměstnance i zaměstnavatele. Váš šéf si během této doby může hledat náhradu a vy pro změnu novou práci.

Neprodloužení smlouvy na dobu určitou a ukončení pracovního poměru

Zaměstnavatel není povinen smlouvu na dobu určitou nijak prodlužovat anebo zaměstnanci nabízet smlouvu na dobu neurčitou. Uplynutím smlouvy pracovní poměr končí, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že je zaměstnanec na nemocenské. Není zde žádná výpovědní lhůta.

Pokud by však byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, která bude trvat pouze po dobu určité sezónní práce, zaměstnavatel by měl zaměstnance upozornit na konec pracovní smlouvy, a tím i práce minimálně 3 dny předem. Jinak není povinen vás na končící smlouvu nijak upozornit.

 

Kdy se z doby určité automaticky stává doba neurčitá?

Zákoník práce vymezuje hned dvě možnosti, kdy se pracovní smlouva na dobu určitou automaticky překlene na dobu neurčitou.

Podle § 39 odst. 5 se tak stane, pokud je smlouva na dobu určitou sjednána v rozporu se zákoníkem práce za předpokladu, že sám zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně oznámí zaměstnavateli, že chce, aby ho nadále zaměstnával. V takovém případě automaticky vzniká poměr na dobu neurčitou.

Další situace se nachází v § 65 odst. 2. Pokud zaměstnanci uplynula lhůta ve smlouvě na dobu určitou, ale on i nadále pokračuje v práci a je to s vědomím zaměstnavatele, popř. mu na to vedení nic neřekne, automaticky začíná běžet pracovní poměr na dobu neurčitou.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 71 krát

Články ze sekce: DANĚ