Kdy vás zaměstnavatel (ne)může vyhodit?

24.04.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Náhlá výpověď ze strany zaměstnavatele bývá často čárou přes rozpočet. Existují ale i situace, kdy vás šéf vyhodit nemůže, ani kdyby chtěl. Kdy nesmíte dostat vyhazov?

Pracovní smlouvu rozlišujeme na dobu určitou a neurčitou. Smlouva na dobu určitou musí být časově vymezena, nejdéle může být sjednána na 3 roky. Po jejím skončení vám ji zaměstnavatel může prodloužit, což lze maximálně 2x po sobě. Další možností je přejít na smlouvu na dobu neurčitou anebo ji zkrátka neprodloužit vůbec. Neprodloužení smlouvy na dobu určitou pak nemusí šéf nijak komentovat ani vysvětlovat.

Výpověď u smlouvy na dobu neurčitou

Smlouva na dobu neurčitou není nijak prodlužována, protože nemá žádné časové ohraničení. Zaměstnavatel ji proto může ukončit pouze, pokud má důvod. Tím může být např. dlouhodobé neplnění pracovních povinností. Existuje zde však výpovědní doba, která musí trvat nejméně 2 měsíce. Během tohoto času si zaměstnanec může najít novou práci a zaměstnavatel náhradu.

Zaměstnanec pak při podání výpovědi u pracovní smlouvy na dobu neurčitou žádný důvod udávat nemusí.

Kdy vás nesmí vyhodit z práce - výpověď v ochranné lhůtě

Zdroj: Shutterstock

Odchod z práce ve zkušební době

Ať už byla ve zkušební době podepsána smlouva na dobu určitou nebo neurčitou, zaměstnavatel vás během ní může kdykoliv vyhodit, aniž by musel udávat důvod. Neplatí zde ani žádná výpovědní doba, zaměstnanec odchází téměř okamžitě. Ve zkušební době může bezdůvodně vypovědět smlouvu i sám zaměstnanec.

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce, pouze u vedoucích pozic je dovoleno až měsíců 6. U smlouvy na dobu určitou nesmí přesáhnout více jak polovinu doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán.

Důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele

Důvody, které opravňují zaměstnavatele k tomu, aby dal zaměstnanci výpověď, upravuje zákoník práce. Výpovědním důvodem můžou být organizační změny ve firmě. Těmi je myšleno např.:

 • zrušení firmy, její části nebo zaměstnavatele,
 • přemístění firmy, její části nebo zaměstnavatele,
 • zaměstnanec se stane nadbytečným kvůli změně úkolů nebo technického vybavení,
 • snižování stavu zaměstnanců,
 • apod.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance vyhodí z těchto důvodů, pracovníkovi bude náležet odstupné. Jeho výše bude závislá na délce pracovního poměru. Zaměstnavatel s vámi může dále oprávněně rozvázat pracovní poměr v těchto případech:

 • pokud zaměstnanec na základě lékařského posudku nemůže nadále konat svou práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání;
 • pokud zaměstnanec na základě lékařského posudku pozbyl nutnou zdravotní způsobilost k výkonu práce;
 • pokud zaměstnanec nesplňuje pracovní předpoklady nebo požadavky pro výkon dané pracovní pozice za předpokladu, že byl vyzván k odstranění překážek na své straně, ale v přiměřené době tak neučinil;
 • pokud zaměstnanec závažně anebo soustavně porušuje pracovní povinnosti, i když byl upozorněn na nápravu, ke které z jeho strany nedošlo;
 • pokud zaměstnanec obzvláště hrubým způsobem poruší režim dočasné pracovní neschopnosti.
 • Kdy vás může zaměstnavatel vyhodit na hodinu?
 • Kdy může dát zaměstnanec hodinovou výpověď?

Kdy vás zaměstnavatel nemůže vyhodit? V ochranné době

Ochranná doba nebo také lhůta je období, během kterého vás na základě právních předpisů nesmí zaměstnavatel vyhodit, i kdybyste splňovali některé z výše zmíněných důvodů (kromě hrubého porušení režimu při dočasné pracovní neschopnosti).

V ochranné době v zaměstnání je např. ta osoba, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Dále je chráněna i těhotná zaměstnankyně. Ochrana se navíc vztahuje na celé těhotenství. I kdyby tedy o jiném stavu ještě nevěděla a zaměstnavatel jí dal výpověď, vyhazov bude neplatný, pokud byl udělen po dobu těhotenství.

Dále vás zaměstnavatel nemůže vyhodit, pokud jste na nemocenské, vyjma zkušební doby. Ve zkušební době můžete dostat výpověď, pokud jste nemocní déle než 2 týdny. Do ochranné doby pak ještě patří pobyty v léčebně nebo v lázních, i pokud nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění anebo jestliže jste v lékařském posudku uznáni dočasně nezpůsobilými pro noční směny.

Výpověď ještě nemůžete dostat tehdy, pokud jste ve výkonu vojenského cvičení, ve službě v operačním nasazení anebo dlouhodobě uvolněni pro výkon veřejné funkce.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DANĚ