Odstupné při odchodu z práce? 9 věcí, na které se každý ptá

20.04.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dostat výpověď není nic příjemného, a to zvláště tehdy, pokud jste v situaci nevině. Právě ale v takových případech může vzniknout nárok na odstupné. Kdy jej můžete uplatnit?

Odstupné funguje jako jakási kompenzace za výpověď a propuštění z práce. Rozhodně jej ale nedostane každý, jehož smlouva byla vypovězena – to by majitelé firem pravděpodobně zkrachovali. Odstupné není podmíněno pouze důvody, na základě kterých výpověď vznikla, ale i délkou pracovního poměru. Záleží i na typu pracovní smlouvy. 

Je firma povinna nabídnout náhradní pracovní místo?

Od 1. 1. 2007 již zákoník práce neobsahuje nabídkovou povinnost. Zaměstnavatel tedy může dát výpověď zaměstnanci i v případě, kdy má volné jiné pozice, na kterých by zaměstnanec mohl vykonávat dohodnutou práci.

Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné?

Nárok na odstupné má ten zaměstnanec, který dostal výpověď z tzv. organizačních důvodů. Těmi je především myšleno:

  • Když se zaměstnanec stane nadbytečným a dojde ke snižování stavů.
  • Když se zruší pozice, kterou zaměstnanec vykonává.
  • Když dojde k přemístění zaměstnavatele, jeho firmy nebo pobočky.
  • Když má dojít ke zrušení zaměstnavatele, jeho firmy nebo pobočky.

Z uvedených důvodů jasně vyplývá, že se jedná o případy, kdy si zaměstnanec výpověď nezpůsobil sám např. porušením pracovních povinností či jinými problémy. Pokud by tomu tak bylo, zaměstnanec nárok na odstupné nemá stejně jako v případě, když by podal výpověď sám.

Vyplacení odstupného ze zdravotních důvodů

Existuje ještě jedna situace, kdy vzniká nárok na odstupné. Je to v případě, kdy u zaměstnance došlo ke zdravotnímu úrazu či vzniku nemoci z povolání, na základě čehož nemůže dále vykonávat svoji práci. Je zde ale samozřejmě nutné doložení posudku od závodního lékaře. V případě uznání vzniká nárok na odstupné ve výši nejméně 12 měsíčních mezd nebo platů

Kolik dostanete?

Výše odstupného se odvíjí od měsíčního platu, ale i délky pracovního poměru. Čím déle jste pracovali, tím více dostanete:

  • Do 1 roku – min. 1 měsíční plat
  • 1 – 2 roky – min. 2 měsíční platy
  • 2 a více let – min. 3 měsíční platy

Do doby se počítá i čas strávený předchozím pracovním poměrem u stávajícího zaměstnavatele. Ale pouze tehdy, pokud od ukončení a vzniku nové smlouvy neuběhlo více než 6 měsíců. Ve všech případech také platí, i když nebylo zmíněno ve smlouvě.

Kdy je nárok na odstupné

Zdroj: Shutterstock

Jak je to s oboustranou dohodou?

Na odstupné je nárok i v případě, kdy se místo výpovědi podepisuje oboustranná dohoda o ukončení pracovního poměru. 

Jak dochází k vyplácení?

Odstupné je vyplaceno nárazově a ihned po ukončení pracovního poměru, a to v nejbližším výplatním termínu. Je navíc vyšší, než byla vaše průměrná čistá mzda, protože se z něj neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Kdy musím odstupné vrátit?

Odstupné má být vráceno pouze v případě, kdy se vypovězený zaměstnanec vrátí zpět k původnímu zaměstnavateli a uzavře s ním pracovní poměr anebo dohodu o pracovní činnost (HPP/DPČ). V případě dohody o provedení práce (DPP) u stejného zaměstnavatele se odstupné nevrací.

Pokud se ihned po ukončení pracovního závazku necháme zaměstnat jinde a začneme pracovat okamžitě, odstupné nám taktéž zůstane bez ohledu na to, že dostaneme plat z nové práce.

U jakých pracovních smluv se odstupné vyplácí?

Kdo a kdy má nárok na odstupné?

Odstupné a nárok na sociální dávky?

Pokud do nového zaměstnání nenastupujete a hodláte se zaevidovat na úřadu práce, dost možná budete překvapeni, že při odstupném nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zažádat si ale lze o dávky hmotné nouze.

Co dělat, když zaměstnavatel odmítá vyplatit odstupné?

Pokud dojde k podobné situaci, je dobré vědět, že je odstupné vymahatelné. Nejprve ale zkuste zaměstnavatele písemně vyzvat k vyplacení a čekat na odpověď. Pokud k ní nedojde a zaměstnavatel stále hraje ve váš neprospěch, obraťte se na advokáta.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY