7 změn, které s sebou přineslo moratorium exekucí a insolvencí

14.04.2020 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Jste v době nouzového stavu v exekuci anebo rovnou v insolvenci? Jak se aktuální pandemie promítne na vymáhání exekucí a řešení osobních bankrotů nejen občanů, ale i firem?

Vláda se snaží chránit zaměstnance i podnikatele. Živnostníci mohou nově čerpat ošetřovné na dítě a kompenzační bonus. Zaměstnancům je v rámci Kurzarbeit a programu Antivirus přispíváno na mzdy, a to až do výše 80 %. Úřad vlády ČR však nezapomněl ani na další skupinu osob, která je v tomto období velmi zranitelná. Jsou to dlužnicí.

Co se pro ně tedy mění?

Co je moratorium?

Moratorium je především ekonomický a právní pojem, který zjednodušeně znamená odklad nějakého finančního závazku, a to na základě vzniklých nenadálých a mimořádných událostí. V tomto případě tedy z důvodu epidemie koronaviru. Jde především o ochranu zadlužených osob a firem a zabránění toho, aby přišly o svůj majetek. Má také fungovat jako prevence proti dalšímu zadlužení. K tomu může aktuálně dojít, když si např. osoba, které vypadl zdroj příjmu, vezme půjčku apod.

1. Exekuce movitých věcí v době krize

Poslanci schválili upravený vládní návrh, kde byly jedněmi z bodů exekuce na movité věci. Ty by se nově neměly provádět až na výjimky. Mezi ty spadá souhlas dlužníka s exekučním zabavením věcí anebo třeba některé přednostní pohledávky jako dluhy na výživném, za újmy na zdraví anebo z úmyslných trestných činů. Změna platí do 30. června 2020.

2. Dražby a exekuce nemovitostí v nouzovém stavu

Dále také nebudou prováděny exekuce nemovitostí, ve kterých má dlužník trvalý pobyt za předpokladu, že dluh není vyšší než 100 000 Kč. Dříve se přitom nemovitosti dražily již u dluhů nad 30 000 Kč. I zde je pozměnění platné do konce června letošního roku.

3. Daňový bonus na dítě: seberou, či neseberou?

Daňový bonus vznikne, když je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň. Po podání daňového přiznání pak mají osoby se zápornou daní nárok na vratku od státu. Daňový bonus dříve podléhal exekuci, poslanci však podpořili návrh vlády, ve kterém jí již nově podléhat nebude.

Změny v exekucích a insolvencích kvůli koronaviru

Zdroj: Shutterstock

4. Odstupné a exekuce

Při výpovědi pro nadbytečnost kvůli zrušení zaměstnavatele anebo z jiných organizačních důvodů, náleží zaměstnanci odstupné ve výši průměrné mzdy nebo platu závisle na tom, jak dlouho v podniku pracoval. Pokud jde o dlužníka, odstupné podléhá exekuci, nově by se z něj však mělo v širší míře odečítat nezabavitelné minimum.

5. Moratorium k ochraně před věřiteli při insolvenci

Podnikatelé a firmy, které jsou v insolvenci, budou moci požádat soud o tzv. mimořádné moratorium kvůli ochraně před věřiteli, které spočívá v tom, že budou moci být přednostně hrazeny nově vzniklé závazky, které však souvisejí se zachováním provozu firmy nebo podnikání. S tím souvisí i umožnění podat žádost o dočasné přerušení reorganizačního plánu.

6. Zmírnění oddlužení

Zmírňují se i podmínky oddlužení. Zadlužená osoba bude mít nově možnost osobního bankrotu v případě starší insolvence, i když nebude mít možnost kvůli aktuální epidemii splatit minimálně 30 % z celkové výše dluhu.

7. Přerušení procesu oddlužení

V květnu loňského roku vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, díky které na oddlužení mohly dosáhnout i ty osoby, které by dokázaly splatit minimálně 30 % svých dluhů. Ti dlužníci, které do osobního bankrotu vstoupili potom, co zákon nabyl účinnosti, budou moci insolvenční soud požádat o přerušení procesu, a to až na 1 rok.

TIP: Jak na osobní bankrot

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY