Srážky ze mzdy v roce 2020

24.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnancům v exekuci jsou prováděny srážky ze mzdy, proto je vhodné si všechny finanční povinnosti řádně plnit. Jak vysoká může být srážka ze mzdy v roce 2020? 

Většina věřitelů přistupuje k vymáhání pohledávek velmi zodpovědně. Pracující dlužníci se nemohou exekuci formou srážky ze mzdy vyhnout, neboť mzdová účetní musí srážky provést v souladu s platnou legislativou a nemůže nařízený výkon rozhodnutí sama od sebe odmítnout.

Přivedou vás srážky ze mzdy na mizinu?

Srážky z čisté mzdy a exekuce

Zdroj: Shutterstock

Srážky ze mzdy v roce 2020

Srážky ze mzdy však mají samozřejmě svá pravidla a může být dlužníkům sražena pouze částka dle legislativy odpovídající jejich životní situaci. Jaké jsou důležité částky pro výpočet srážky ze mzdy v roce 2020?

  • 3 410 Kč (životní minimum jednotlivce)
  • 6 502 Kč (normativní náklady na bydlení)
  • 9 912 Kč (součet životního minima a normativních nákladů na bydlení)
  • 6 608 Kč (nezabavitelné minimum dlužníka, čili 2/3 z 9 912 Kč)
  • 1 652 Kč (nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu, čili 1/4 z 6 608 Kč)

Tip: Vypočítejte si vaše srážky ze mzdy v naší kalkulačce

Srážky se provádí z čisté mzdy

Exekuční srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance, přičemž z částky nad 19 824 Kč, což je dvojnásobek částky 9 912 Kč, se provádí exekuční srážky bez omezení. Třetina částky do 19 824 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky (u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi), třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi. Při výpočtu dochází k zaokrouhlování a k dopočtu, v praktickém příkladu si výpočet zjednodušíme bez korunových rozdílů.

Srážka ze mzdy - praktický příklad

Zaměstnanec Ladislav má hrubou měsíční mzdu 35 500 Kč a je na něj prováděna exekuce srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku ve výši 340 000 Kč. Pan Ladislav je bezdětný a žije sám. Jak vysoká bude exekuční srážky?

Nejdříve je nutné vypočítat čistou mzdu pana Ladislava, ze které bude následně prováděna exekuční srážka. Čistá mzda činí 26 185 Kč, jak je vidět z přiložené tabulky

Výpočet čisté mzdy pana Ladislava

Text

Částka

Hrubá mzda pana Ladislava

35 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (35 000 Kč x 4,5 %)

1 575 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (35 000 Kč x 9 %)

3 150 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem (35 000 Kč x 6,5 %)

2 275 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (35 000 Kč x 24,8 %)

8 680 Kč

Superhrubá mzda (35 000 Kč + 3 150 Kč + 8 680 Kč) (zaokrouhleno na sta nahoru)

46 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob (46 900 Kč x 15 %)

7 035 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob (7 035 Kč – 2 070 Kč)

4 965 Kč

Čistá mzda před exekuční srážkou (35 000 Kč – 1 575 Kč – 2 275 Kč – 4 965 Kč)

26 185 Kč

vlastní výpočet autora

Exekuční srážka se bude provádět z částky 26 185 Kč a činí 6 526 Kč, jak je názorně vypočteno v přiložené tabulce. Každá exekuce je samozřejmě finančně nevýhodná. Zákonné či smluvní penále a pokuty dlužnou částky citelně zvyšují. Pro pana Ladislava by bylo mnohem lepší, kdyby se dokázal s věřitelem dohodnout (např. prodloužením úhrady dluhu v nižších splátkách) a předejít tak exekuci.

Aktivní přístup dlužníka je rozhodně přínosný. Nepříznivou finanční situaci a nemožnost dostát závazkům je dobré včas řešit, zaměstnanci nemají možnost se exekuční srážky pro pravomocné dluhy vyhnout, změnou zaměstnání se situace nevyřeší a srážky ze mzdy budou následovat i v nové práci.

Výpočet exekuční srážky pana Ladislava

Text

Částka

Čistá mzda pana Ladislava

26 185 Kč

Nezabavitelné minimum na jednotlivce

6 608 Kč

Základna pro výpočet srážek ze mzdy(26 185 Kč – 6 608 Kč)

19 577 Kč

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

19 824 Kč

Srážka pro nepřednostní pohledávku (19 577 Kč: 3)

6 526 Kč

Exekuční srážka

6 526 Kč

Na účet pan Ladislav obdrží (26 185 Kč – 6 526 Kč)

19 659 Kč

vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ