Komu se sníží srážky ze mzdy od června?

31.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Dlužníci s vyššími příjmy budou mít vyšší červnovou výplatu, kterou obdrží na účet v červenci. Důvodem je zvýšení hranice plně zabavitelného zbytku mzdy na dvojnásobek. Dlužníci s nižšími příjmy budou mít stejně vysokou exekuční srážku ze mzdy.

Všichni věřitelné si velmi pečlivě hlídají své pohledávky, proto je pro dlužníky méně stresující a finančně výhodnější zkusit s věřitelem najít řešení nepříjemné finanční situace a předejít exekuci. Zaměstnaní dlužníci musí počítat se srážkami ze mzdy. Exekuční srážka přitom není vždy stejná, závisí na konkrétní životní situaci dlužníka, pokud dlužník nevyživuje žádnou osobu, tak je exekuční srážka vyšší. Jaké jsou základní hraniční částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2019?

 • Nezabavitelné minimum na dlužníka se nemění a činí stále 6 428,67 Kč.
 • Nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu se rovněž nemění a činí 1 607,17 Kč.
 • Srážky ze mzdy - kalkulačka

Změna u plně zabavitelného zbytku mzdy

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Z částky nad 9 643 Kč se ještě ve výplatě za květen, kterou dostávají zaměstnanci na účet v červnu, sráží bez omezení. Třetina částky do 9 643 je určena na úhradu pohledávky, druhá slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi, třetí třetina zůstává vždy dlužníkovi. Od června se tato hraniční částka zvyšuje na 19 286 Kč. Při výpočtu srážek ze mzdy dochází k dopočtům a zaokrouhlování, proto si výpočet pro názornost zjednodušíme bez těchto korunových rozdílů.

Srážky ze mzdy 2019

(foto: Shutterstock)

Jak se mění srážky ze mzdy při exekuci červen 2019 - příklad

Pan Jaroslav dluží pro nepřednostní pohledávku 350 000 Kč. Pan Jaroslav má hrubou mzdu 33 000 Kč. Z hrubé mzdy je panu Jaroslavovi mzdovou účetní odvedena daň z příjmu fyzických osob ve výši 4 575 Kč (33 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč), sociální pojištění ve výši 2 145 Kč (33 000 Kč x 6,5 %) a zdravotní pojištění ve výši 1 485 Kč (33 000 Kč x 4,5 %). Čistá mzda pana Jaroslava je tedy 24 795 Kč (33 000 Kč – 4 575 Kč – 2 145 Kč a – 1 485 Kč).

Ve výplatě za květen, kterou pan Jaroslav obdrží na účet v červnu, bude provedena srážka ze mzdy ve výši 11 937 Kč, na bankovní účet obdrží pan Jaroslav částku 12 858 Kč (24 795 Kč – 11 937 Kč).

 • Souhrnná částka nezabavitelného minima je 6 429 Kč.
 • Základna pro výpočet srážek ze mzdy je 18 366 Kč (24 795 Kč – 6 429 Kč).
 • Nad částku 9 643 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, což je 8 723 Kč (18 366 Kč – 9 643 Kč).
 • Jedna třetina z částky 9 643 Kč je 3 214 Kč, souhrnná exekuční částka je tedy 11 937 Kč (8 723 Kč + 3 214 Kč).

Ve výplatě za červen, kterou pan Jaroslav obdrží na účet v červenci, bude provedena srážka ze mzdy ve výši 6 122 Kč, na bankovní účet obdrží pan Jaroslav částku 18 673 Kč (24 795 Kč – 6 122 Kč).

 • Souhrnná částka nezabavitelného minima je stále 6 429 Kč.
 • Základna pro výpočet srážek ze mzdy je opět 18 366 Kč (24 795 Kč – 6 429 Kč).
 • Nad částku 19 286 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, což je 0 Kč.
 • Jedna třetina z částky 18 366 Kč je 6 122 Kč, exekuční částka je tedy 6 122 Kč a čistá mzda na účet činí 18 673 Kč.

Komu se srážka nemění?

Dlužníkům s čistou mzdou cca do 16 000 Kč se výše exekuční srážky nemění. V takovém případě je totiž základna pro výpočet srážek ze mzdy do května i od června nižší než hranice plně zabavitelného zbytku mzdy a srážka pro nepřednostní pohledávku činí v těchto případech třetinu základny pro výpočet srážek ze mzdy. Při čisté mzdě 16 000 Kč je základna pro výpočet srážek ze mzdy 9 571 Kč (16 000 Kč – 6 429 Kč) a srážka ze mzdy pro nepřednostní pohledávku je v takovém případě 3 190 Kč (9 571 Kč: 3).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ