Jak se počítají srážky ze mzdy při exekuci v roce 2019?

18.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny závazky je potřeba hradit řádně a včas. Občané nezvládající splácení svých závazků musí počítat s exekucí. Věřitelé si své pohledávky pečlivě hlídají. Jak vysoké mohou být srážky ze mzdy? Jak vysoké je nezabavitelné minimum?

V případě problémů se splácením úvěrů a půjček není dobré hrát mrtvého brouka, rozhodně se vyplatí exekuci předejít a zkusit se s věřitelem domluvit na nějakém schůdném řešení dané situace (např. snížením měsíční splátky se současným prodloužením doby splácení dluhu nebo konsolidací úvěrů a půjček).

Proč nejsou srážky ze mzdy vždy stejné?

U zaměstnanců, kteří nechali situaci dojít až do exekuce, se velmi rychle začne u zaměstnavatele provádět exekuce formou srážek ze mzdy. Změnami zaměstnavatele se přitom před exekucí neuteče. Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že mzdová účetní nemusí exekuci provádět. Mzdová účetní musí postupovat v souladu se zákonem a provádí tedy srážky ze mzdy dle platné legislativy. Nelze tedy exekuční srážky libovolně snížit či odmítnou. Vždy však platí, že zaměstnanci musí vždy zůstat nezabavitelné minimum, které se liší v závislosti na konkrétní životní situaci.Exekuce a srážky ze mzdy 2019

(foto: Shutterstock)

Důležité hraniční částky při výpočtu srážek ze mzdy v roce 2019

Text

Částka

Životní minimum jednotlivce

3 410 Kč

Normativní náklady na bydlení

6 233 Kč

Součet životního minima a normativních

nákladů na bydlení

9 643 Kč

(3 410 + 6 233)

Nezabavitelné minimum na dlužníka

6 428,67 Kč

 (9 643 x 2/3)

Nezabavitelné minimum na každou

vyživovanou osobu

1 607,17 Kč

(6 428,67 x 1/4)

Kolik musí zůstat ženatému dlužníkovi

se dvěma dětmi (na Kč nahoru)

11 251 Kč

(6 428,67 + 3 x 1 607,17)

 

Kolik je nezabavitelné minimum u exekuce

Nezabavitelné minimum v případě výpočtu srážek ze mzdy u zaměstnance vyživujícího manželku a dceru činí 9 643 Kč (6 428,67 Kč + 2 x 1 607,17 Kč).

Zjednodušení výpočtu

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Při výpočtu dochází k dopočtům a zaokrouhlování, proto si výpočet zjednodušíme a na několika praktických příkladech si vypočteme srážky ze mzdy. Nad částku 9 643 Kč se sráží bez omezení. Třetina částky do 9 643 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi a  třetí třetina zůstává vždy dlužníkovi.


Pan Milan má hrubou měsíční mzdu 25 000 Kč, čistá mzda po odvodu daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění činí tedy 19 295 Kč (daň z příjmu 2 955 Kč, sociální pojištění 1 625 Kč a zdravotní pojištění 1 125 Kč). Pan Milan je svobodný a bezdětný. Mzdová účetní provádí srážky ze mzdy pro nepřednostní pravomocnou pohledávku ve výši 300 000 Kč. Jak vysoká bude srážka ze mzdy a kolik zůstane pana Milanovi?

Panu Milanovi bude z čisté mzdy provedena srážka ve výši 6 438 Kč. Souhrnná částka nezabavitelného minima činí 6 429 Kč. Základna pro výpočet srážek ze mzdy je tedy 12 866 Kč (19 295 Kč – 6 429 Kč). Nad částku 9 643 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, což je 3 223 Kč (12 866 Kč – 9 643 Kč). Jedna třetina z částky 9 643 Kč je 3 215 Kč. Souhrnná exekuční částka je 6 438 Kč (3 223 Kč + 3 215 Kč). Panu Milanovi zůstane 12 857 Kč.


Pan Jaroslav má hrubou mzdu rovněž 25 000 Kč a čistou mzdu tedy 19 295 Kč. Pan Jaroslav je rovněž svobodný a bezdětný. Mzdová účetní pana Jaroslava provádí přednostní srážky ze mzdy pro částku 200 000 Kč. Jak vysoká bude srážka a kolik panu Jaroslavovi zůstane?

Srážka ze mzdy bude činit 9 652 Kč, tedy více než v případě pana Milana, na kterého byla provedena srážka ze mzdy pro nepřednostní pohledávku. Souhrnná částka nezabavitelného minima je 6 429 Kč. Základna pro výpočet srážek ze mzdy je 12 866 Kč (19 295 Kč – 6 429 Kč). Nad částku 9 643 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, což je 3 223 Kč (12 866 Kč – 9 652 Kč). Z částky 9 643 Kč činí dvě třetiny 6 429 Kč. Počítají se dvě třetiny, neboť se jedná o přednostní pohledávku. Celková exekuční částka je tedy 9 652 Kč (3 223 Kč + 6 429 Kč). Panu Jaroslavovi zůstane 9 643 Kč.


Co víte a nevíte o exekucích?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ