Co je dobré vědět o exekucích? 2. díl: dědictví, společné jmění manželů a rozvod

25.07.2017 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Manžel nesplácel půjčku a zadlužil celou rodinu. Syn musel místo dědictví po otci zaplatit dluhy. O takových příbězích slýcháme neustále. Kdo nám ale poví, jak je to s nimi doopravdy?

Exekuce je ten nejlepší důvod, proč si nikde nepůjčovat. Faktem ale je, že můžou nastat určité životní situace, kdy se bez úvěru zkrátka neobejdete. Přesto by měl být výběr správné půjčky řádně promyšlen, aby při splácení nedošlo k žádným, a zejména pak finančním, problémům. Velice snadno jimi totiž můžete zavalit někoho, kdo za ně nemůže…

Exekuce a společné jmění manželů (SJM)

Často dochází k situacím, kdy si např. manžel vezme půjčku, kterou následně z různých důvodů nesplácí. Po nějaké době je na něj uvalena exekuce, která v tomto případě nebude mířena na bankovní účet či mzdu, ale na majetek. A i když manželka o úvěru ani nemusela vědět, exekuce ji postihne také.

Po uzavření manželství se totiž majetek nerozděluje. Ať už se jedná o nemovitost anebo např. cenné předměty, vše, co manželé nabyli po svatbě, automaticky spadá do společného jmění, na které má exekutor také právo. Manželka tedy bude také účastníkem exekuce, ačkoli se na zadlužení vůbec nepodílela.

Exekuce u SMJ, při dědictví a po rozvodu

(zdroj: pixabay) 

Exekuce a majetek před svatbou

Může nastat situace, kdy si exekutor začne nárokovat na věc či objekt, který do SJM nespadá, protože byl pořízen/nabyt ještě před svatbou. Např. manželka si ještě za svobodna koupila auto, které vlastní dodnes. Na věci či nemovitosti, kterých jste byli vlastníkem už před sňatkem, tedy exekutor nemá nárok, a proto se musíte správně odvolat:

 • U movité věci podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu
 • U nemovitosti podat vylučovací žalobu
 • Rozvod při exekuci: jak je to s majetkem?

  Sice při schválení rozvodu soudem automaticky zaniká SJM, ale manželé se o to, co z něj zbylo, i tak musí rozdělit a vypořádat. Pokud např. vlastní nemovitost, obvykle je přepsána pouze na jednoho a druhý (většinou dlužník) je z vlastnictví vyplacen. Bohužel to ale ještě neznamená, že rozvodem ochráníte střechu nad hlavou. Dům sice bude vlastnit už pouze ten, na koho se příkaz nevztahuje, ale i přesto může dojít k tomu, že si na něj věřitelé i exekutoři budou nárokovat na základě vypořádání a protože byl předtím v SJM.

  Exekuce při dědictví

  Jestliže se ocitnete v exekučním řízení a náhodou se stanete i dědicem, s největší pravděpodobností bude postižen i váš nový majetek. Pokud by se jednalo o dům, bude zabaven a následně prodán, vyšplhá-li se dluh nad 30 000 korun. Jestliže byste ale zdědili podíl domu, bude se tak nakládat pouze s jeho částí.

  Řešením, jak této situaci předejít, je přenechat majetek ostatním dědicům a nechat se od nich vyplatit. Odmítnutí dědictví lze také provést, ale exekutoři se vůči němu zaručeně odvolají a budou z něj vyžadovat prostředky pro vyrovnání dluhu.

  Dluhy z dědictví

  Někdy se bohužel stane, že si dluhy sami neuděláme, ale naopak nám hrozí, že je podědíme. Zde je odmítnutí dědictví po zadluženém zesnulém zcela na místě. Je třeba ale brát v úvahu, že se vzdáváte skutečně celého dědictví – nelze stanovovat podmínky ani určovat výjimky.

  Jak je to s promlčením dluhů?

  Jedná se o časový úsek, během kterého má věřitel právo vymáhat dluh. V běžném občanskoprávním vztahu, kdy je na jedné straně zákazník, co by dlužník a podnikatel, jakožto věřitel, trvá zpravidla 3 roky ode dne splatnosti. Po domluvě obou stran lze ale samozřejmě sjednat i jinou délku.

  Dobu promlčení by si měl pečlivě hlídat dlužník i věřitel. Již několikrát se stalo, že věřitel na základě jiných poptávek na soudní vymáhání zapomněl a následně došlo k promlčení, resp. dluh se již nemusel splácet. I pro dlužníka může mít ale nehlídání si termínů mínus – splátky, které odvede po promlčení, mu nebudou vráceny.  Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

  Průměrné hodnocení: 4
  Hlasováno: 7 krát

  Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY