Vymáhání dlužného výživného: Kdo hradí náklady neúspěšné exekuce?

24.11.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V případě nehrazení soudem stanoveného výživného nezbývá oprávněnému, než vymáhat dlužné výživné prostřednictvím exekuce. Kdo však hradí náklady neúspěšné exekuce, která byla zastavena pro nemajetnost dlužníka?

Právo by mělo chránit zejména slabé, kdy velmi často jsou neplacením soudem stanoveného výživného postiženy matky samoživitelky, které jsou nuceny podávat exekuční návrhy k vymožení dlužného výživného. Exekuce však nemusí skončit vždy úspěšným vymožením dlužného výživného a následně může exekutor vyčíslit své náklady k proplacení.

Máte soudem stanovené výživné, avšak protistrana výživné nehradí? Může být dlužníkovi zabaveno řidičské oprávnění nebo zahájeno trestní stíhání v případě nehrazení výživného? Více se dočtete v článku Vymáhání dlužného výživného

Zákonná úprava v exekučním řádu

Exekuční řád stanovuje, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tedy ten, kdo oprávněně podal exekuční návrh k vymožení dlužného výživného. Při zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka tedy hrozí, že výdaje exekutora spojené s exekucí bude muset hradit oprávněný.

Jakým postupem zajistit dlužné výživné v insolvenčním řízení se dočtete v článku Zajištění dlužného výživného v insolvenčním řízení

Ústavní soud k tématu

Uvedené zákonné ustanovení exekučního řádu je však korigováno některými nálezy Ústavního soudu. Ústavní soud například ve svém nálezu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. I. ÚS 1413/10 stanovil, že oprávněný by měl být povinen hradit náklady exekučního řízení v případě zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka pouze tehdy, pokud oprávněný zanedbá svou procesní opatrnost. Ústavní soud vykládá zanedbání procesní opatrnosti jako situace, kdy oprávněný podá exekuční návrh, přestože mohlo být oprávněnému zřejmé, že exekuce bude neúspěšná pro nedostatek majetku, jelikož oprávněný měl relevantní informace o majetkových poměrech dlužníka.

Ústavní soud taktéž uvedl, že rovněž exekutor má z úspěšné exekuce svůj prospěch ve formě odměny a současně nese i riziko, že majetek dlužníka nebude postačovat k uspokojení nároku oprávněného, přičemž uvedené riziko nelze bezdůvodně přenášet na oprávněného.

Rozhovor s viceprezidentem Exekutorské komory České republiky k tématu vymáhání dlužného výživného si můžete přečíst zde.

Dohoda s exekutorem

Ačkoliv judikatura k tématu se vyvíjí ve prospěch oprávněného, bude nejvhodnějším řešením snížení rizika hrazení nákladů neúspěšné exekuce předchozí dohoda s exekutorem. Exekuční řád výslovně připouští, že pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

Budete-li řešit případ vymáhání dlužného výživného, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU