Jaké věci není exekutor oprávněn zabavit?

05.02.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Exekuce je fenoménem dnešní doby, který postihuje tisíce lidí. Dlužník, jehož majetek podléhá exekuci, by si měl být vědom, že nikoliv všechny jeho věci podléhají exekuci. Jaké věci tedy nepodléhají výkonu rozhodnutí?

Téměř každý den jsou nám představovány ve sdělovacích prostředcích příběhy dlužníků a jejich spory s exekutory. Ve skutečnosti není vše černobílé a dluhy se mají splácet. Pokud se však dlužník dostane do natolik těžké životní chvíle, jakožto je exekuce, měl by znát svá základní práva stanovená zákonem, například z pohledu věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí.

Obecné pravidlo

Občanský soudní řád pro věci nepodléhající výkonu rozhodnutí obecně stanovuje, že z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto stanovené obecné pravidlo pro vynětí některých věcí z výkonu rozhodnutí má zajistit především sociální únosnost prováděného výkonu rozhodnutí. Pro uplatnění tohoto pravidla je nutné vycházet z individuálních základních potřeb konkrétního dlužníka.

Konkrétní výčet?

Zákonodárce výše uvedené obecné pravidlo částečně konkretizuje v občanském soudním řádu, kdy z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména:

  • běžné oděvní součásti;
  • obvyklé vybavení domácnosti;
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy;
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě;
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu; a
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Z výkonu rozhodnutí jsou taktéž vyloučeny věci, které dlužník nabyl jako substituční jmění. To však neplatí, jestliže má dlužník právo s věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

Podnikání a exekuce

Občanský soudní řád pro podnikatele v ustanoveních o věcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí stanovuje, že výkon rozhodnutí se nemůže týkat těch věcí ve vlastnictví podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky věřitele, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Tato problematika výkonu rozhodnutí a exekucí je však natolik rozsáhlá a procesně složitá, že doporučujeme při řešení obdobné životní situace a před učiněným jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU