Kalkulačka srážek ze mzdy 2024

Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy. Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, tzv. nezabavitelná částka. To platí i pro vyživované osoby. Mezi vyživované osoby se počítá i manželka, i když má vlastní příjem. Ženatý muž se třemi dětmi tak vyživuje 4 osoby.

Prováděné srážky se liší u přednostních pohledávek a nepřednostních pohledávek. Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky, zaokrouhlené dolů na částku dělitelnou třemi, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny, nestačí-li tato třetina, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Přednostní pohledávky jsou např. výživné, pohledávka na dani, sociálním a zdravotním pojištění, regresní náhrady, přeplatky na sociálních dávkách.

V roce 2022 došlo ke dvěma zvýšením částek životního minima a to od 1.4.2022 a následně od 1.7.2022 a také od 1.10.2022 ke zvýšení normativních nákladů.

Od 1.1.2023 dochází nejen k opětovnému zvýšení částek životního minima, ale také se mění

  • Částka normativních nákladů na bydlení, která se nově určuje pro jednu nebo dvě osoby pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy  v obci s alespoň 70 tis. obyvateli. (V případě navýšení u normativních nákladů se přičte k normativním nákladům  pouze polovina navýšení.)
  • Základní částka, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin (dříve tří čtvrtin) součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné čtvrtiny (dříve třetiny) nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.
  • Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina (dříve třetina) nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina (dříve třetina) nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina (dříve třetina) nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
  • Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí jedenapůlnásobek (dříve dvojnásobek) součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby.

Kalkulačka níže vypočítá výši srážky platnou od 1.1.2024. 

Kalkulátor srážek ze mzdy po zadání příjmu a vyživovaných osob umožní orientační výpočet srážek ze mzdy pro zvolený typ pohledávky.
Štítky:

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 115 krát


Související články: