Jak se budou počítat srážky ze mzdy při osobním bankrotu v roce 2020?

18.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Občané v osobním bankrotu budou mít letos opět výhodnější podmínky. V lednu se totiž zvýšila částka normativních nákladů na bydlení. Dlužníkům tedy zůstane více peněz.

Loňský rok byl, co do počtu vyhlášení osobních bankrotů v Česku, rekordním. Dle analýzy společnosti CRIF stoupl počet insolvencí o dvě pětiny, za celý rok 2019 jich bylo vyhlášeno 18 493, což je o téměř 5 500 více, než v roce 2018. Stalo se tak díky novele insolvenčního zákona, která platí od 1. června 2019 a přinesla dlužníkům značné úlevy.

Novela insolvenčního zákona 2019

S novelou insolvenčního zákona, která začala platit 1. června 2019, se otevřely dveře k osobnímu bankrotu i osobám, u kterých by před tímto datem nebylo oddlužení možné. Došlo totiž ke zrušení podmínky, která nutila dlužníky dokazovat, že budou schopni v následujících 5 letech splatit alespoň 30 % ze svých závazků.

Dále změna zákona také přinesla tříletou variantu oddlužení. Ta vám může být soudem přiznána, pokud jste během této doby schopni uhradit alespoň 60 % svých dluhů. Šedesátiprocentní podmínka se však nevztahuje na důchodce a osoby s tělesným postižením.

„Do procesu oddlužení dostali v loňském roce možnost vstoupit i ti, kteří se již smířili či pomalu začali smiřovat se životem v šedé ekonomické zóně. Jedná se například o lidi, kteří se zaručili za podnikatelské dluhy jiných subjektů,“ komentuje Oldřich Řeháček z Administrace insolvencí City Tower.

Novela sice na nárůst počtu insolvencí nemá takový efekt, jaký byl předpokládán, přesto však odborníci považují dopad změn v insolvenčním zákoně za pozitivní. S lednem letošního roku zůstane dlužníkům ještě více peněz, a to kvůli navýšení normativních nákladů na bydlení, jež jsou součástí výpočtu pro nezabavitelnou částku a částku, nad kterou se sráží mzda bez omezení. Výpočet srážek ze mzdy se tedy v roce 2020 opět změní.

Srážky ze mzdy 2020: zvýšení nezabavitelné částky, minima

Zdroj: Shutterstock

Zvýšení normativních nákladů na bydlení

V lednu 2020 došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení, a to z 6 429 Kč na 6 502 Kč, díky čemuž se zvedá i nezabavitelná částka. V první polovině roku se zvedne ještě s plánovaným navýšením životního minima, které má narůst až o 13 procent.

„V lednu 2020 došlo mimo jiné ke změně částky, nad kterou se v insolvenci sráží zbytek čisté mzdy bez omezení. Ta aktuálně činí 13 216 Kč. Dlužníkovi, který má vyživovací povinnost vůči své manželce nebo dětem, pak zůstává ještě více, a to o 1 652 Kč za každou vyživovanou osobu,“ vysvětluje insolvenční správce Oldřich Řeháček.

Od čeho se odvíjí výše nezabavitelné částky?

Výše takzvané nezabavitelné částky se odvíjí kromě normativních nákladů na bydlení také od životního minima, se kterým se u nás 8 let nehýbalo. V první polovině letošního roku má nařízením vlády dojít k jeho nárůstu, a to v takové výši, aby dorovnal inflaci od roku 2012. Vyrůst by tak mělo až o 13 procent, což by z aktuálních 3 410 Kč udělalo 3 860 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníky díky tomu opět vzroste, a to v případě navýšení o projednávaných 13 procent z aktuálních 6 608 Kč na 6 908 Kč. Vzhledem k tomu, že částka, nad kterou se sráží zbytek čisté mzdy bez omezení, je dvojnásobkem částky nezabavitelné, stoupla by po navýšení životního minima i ta, a to z 13 216 Kč na 13 816 Kč.

Výpočet srážek ze mzdy při exekuci a oddlužení pro nepřednostní pohledávku

Pokud je v oddlužení bezdětný, ženatý, třicetiletý muž, jehož čistý měsíční plat činí 35 000 Kč, zůstane mu nezabavitelná částka ve výši 14 868 Kč a na dluhy odvede 20 132 Kč.

Pokud je bezdětný, ženatý, třicetiletý muž, jehož čistý měsíční příjem činí 35 000 Kč v exekuci, zůstane mu nezabavitelná částka ve výši 21 476 Kč a na dluhy odevzdá 13 524 Kč.

Částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2020

Životní minimum

3 410 Kč

 

Normativní náklady na bydlení

6 502 Kč

Základní nezabavitelná částka

6 608 Kč1)

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1 652 Kč2)

Částka, nad kterou se srazí mzda bez omezení

13 216 Kč3)

1) ⅔ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení,

2) ¼ základní nezabavitelné částky,

3) dvakrát základní nezabavitelná částka.

Zdroj: Společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ