Nová pravidla oddlužení a osobního bankrotu pro rok 2019

17.06.2019 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Od začátku června začala platit nová pravidla pro oddlužení. Co se tedy pro dlužníky a osobní bankrot mění?

Novela insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb. vstoupila v platnost 1. června 2019 a pojednává o mírnějších pravidlech osobního bankrotu. Snad nejzásadnější novinkou je zkrácená varianta oddlužení na 3 roky. Dále se také mění i nezabavitelná částka a mnoho dalšího.

Počet věřitelů a neschopnost splácet

Nově musí mít žadatel o osobní bankrot dluhy minimálně u dvou věřitelů, které není schopný splácet. Tyto dluhy navíc musejí být alespoň 30 dní po splatnosti.

Kdo může vypracovat návrh na povolení oddlužení?

Návrh na oddlužení může vypracovat právník, akreditovaný poradce, insolvenční správce nebo exekutor. Maximální odměna, kterou dlužník zpracovateli návrhu za jeho přípravu zaplatí, zůstává ve výši 4 000 Kč v případě oddlužení jednotlivce a 6 000 Kč u společného oddlužení manželů. Za přípravu návrhu se zpracovateli neplatí předem. Zpracovatel svou odměnu získává až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí.

Dále mohou návrh na osobní bankrot vypracovat i neziskové nebo veřejně prospěšné organizace. Musí však mít k takovým úkonům státní akreditaci a navíc nemá nárok na odměnu.

Jaké přílohy doložit k návrhu na povolení osobního bankrotu?

„Výrazným zjednodušením je, že dlužníci již nově k návrhu nebudou muset přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu svých dluhů. Zároveň také nově nebudou muset předkládat přehled o svých očekávaných příjmech v příštích 5 letech, ale pouze pro následujících 12 měsíců,“ popisuje nová pravidla Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Nová pravidla oddlužení a osobního bankrotu 2019

Zdroj: Shutterstock

Kolik peněz bude měsíčně odvádět dlužník?

„Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 Kč měsíčně. Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit i je,“ přibližuje novinky Oldřich Řeháček. To znamená, že dohromady musí dlužník každý měsíc zaplatit alespoň 1 800 Kč, popř. 1 989 (1 089 Kč + 900 Kč), je-li insolvenční správce plátcem DPH.

Kolik procent z dluhu budete muset splatit?

Během 5 let byste měli splatit minimálně 30 % dluhu, aby mohlo být zbývajících 70 % smazáno. Pokud však splatíte méně, soud bude před uzavřením osobního bankrotu posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. To znamená, zda si v průběhu oddlužení například hledal práci odpovídající jeho schopnostem a poctivě přiznával veškeré své příjmy. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny.

Za jak dlouho se u oddlužení smaže dluh?

Nově je možné smazat dluh již po 3 letech, ale jen za předpokladu, že se dlužníkovi podaří věřitelům splatit alespoň 60 %.

„Dlužníkům bude nově umožněno zbavit se dluhů dříve než za 5 let, což je bude zároveň motivovat k tomu, aby věřitelům spláceli co nejvíce,“ komentuje změnu Oldřich Řeháček.

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy

Dlužníkům zůstane více peněz po odečtení srážek ze mzdy. Částka, nad kterou se dlužníkovi srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, byla novelou zákona zvýšena na dvojnásobek, tedy na 19 286 Kč.

 

Oddlužení osob ve starobním a invalidním důchodu

Jiná pravidla oddlužení budou fungovat pro osoby ve starobním a invalidním důchodu. Na rozdíl od ekonomicky aktivních jedinců mají omezenou možnost zvyšovat své příjmy, a právě proto je bude možné oddlužit již po 3 letech. Nebudou však muset dodržet podmínku splacení minimálně 60 % z výše všech pohledávek. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 Kč měsíčně.

Výpočet srážek u podnikatelů a živnostníků

Přestože je oddlužení podnikatelů v praxi možné již od roku 2014, insolvenční zákon dříve neurčoval přesný způsob výpočtu srážek z jejich příjmů v rámci insolvenčního řízení. Záleželo tedy vždy na praxi konkrétního insolvenčního soudu, resp. soudce, jejichž přístupy se mohly do značné míry lišit. Novela insolvenčního zákona proto tento postup sjednotila.

„Od účinnosti novely insolvenčního zákona se sjednotí způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení, jehož základem bude rozdíl mezi skutečnými, resp. doloženými příjmy a výdaji. Podle něj bude dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům,“ popisuje nový princip Oldřich Řeháček.

Zdroj: Epic PR

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 54 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY