Změny v oddlužení a nezabavitelné minimum v roce 2019

21.01.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jste v insolvenci? Plánujete si v roce 2019 zažádat o osobní bankrot? V tom případě byste si měli přečíst, jaké změny oproti loňskému roku nastaly.

Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob, jakým se vypořádat se splácením dluhů v případě, kdy jste v exekuci, ale nedaří se vám dlouhodobě dostát svým peněžitým závazkům. Důležité je vědět, že oddlužení nebude schváleno všem dlužníkům. O osobní bankrot se musí zažádat prostřednictvím soudu. Povoleno bude jen těm fyzickým osobám, které splní stanovené podmínky.

Podmínky oddlužení a osobního bankrotu

Před podáním návrhu na oddlužení je nutné splnit tři kritéria. Dlužník musí mít dluhy alespoň u dvou, či dokonce více věřitelů. Dále se pak musí jednat o fyzickou osobu, která nedokáže splácet delší dobu bez vidiny zlepšení. S vynecháním jedné nebo dvou splátek za předpokladu, že se vaše situace v blízké budoucnosti zlepší, vám soud oddlužení neuzná.

Poslední podmínka stanovuje, že žadatel o osobní bankrot musí být schopen v následujících 5 letech splatit alespoň 30 % z celkové výše svého dluhu. Po splacení minimálně tohoto množství vám budou ostatní dluhy prominuty a smazány.

Oddlužení a osobní bankrot 2019 – nezabavitelného minimum

Co vše se počítá do výše dluhu?

  • Dlužná částka
  • Úroky z prodlení
  • Administrativní poplatky
  • Soudní výlohy
  • Výdaje na exekutora

O kolik se zvyšuje nezabavitelné minimum?

Lidé v osobním bankrotu si od letošního roku polepší. Vlivem růstu normativních nákladů na bydlení se z původních 6 225,33 Kč zvedla nezabavitelná částka na stávajících 6 428,67 Kč, což je suma ponechávána dlužníkům v insolvenci. Za každou vyživovanou osobu, kterou je myšleno dítě nebo manželka, mají pak navíc ještě nárok na dalších 1 607,17 Kč.

Spolu s tím se z 9 338 Kč na 9 643 Kč zvýšila částka, nad kterou se při oddlužení formou splátkového kalendáře sráží dlužníkovi zbytek čisté mzdy bez omezení. Z této částky se také dále vypočítává hodnota jednotlivých splátek.

Kolik stojí návrh na oddlužení?

Návrh musí ve spolupráci s dlužníkem připravit a podat některý z akreditovaných odborníků, tedy zástupci právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

„Maximální částka, kterou dlužníci zpracovatelům za přípravu návrhu zaplatí, je stanovena na 4 000 Kč v případě oddlužení jednotlivce, u návrhu na společné oddlužení manželů pak maximálně 6 000 korun. Tyto částky se však platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na žádnou odměnu nárok nemají,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Za přípravu návrhu se zpracovateli neplatí předem. Získá ji až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí. Měsíční odměna pro insolvenčního správce v průběhu řízení je pak 1 089 Kč měsíčně.

 

Oddlužovací novela a změna insolventního zákona 2019

Pokud dojde ke schválení, začne zřejmě od 1. července 2019 platit novela insolvenčního zákona, která přinese dvě varianty oddlužení (nepočítáme-li variantu plného uspokojení všech věřitelů): na 3 roky s povinností splatit alespoň 60 % celkové částky dluhu, nebo na 5 let bez limitu.

Touto změnou a dále i úplným zrušením třicetiprocentní hranice se pak osobní bankrot zpřístupní mnohem více lidem. Novela se nebude týkat jen čistě podmínek oddlužení, ale i nezabavitelného minima. To, jak jsme již jednou zmínili v článku, aktuálně činí 6 428,67 Kč, což představuje dvě třetiny ze součtu individuálního životního minima (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6 233 Kč). Úprava počítá s navýšením na dvojnásobek tohoto součtu.

Zdroj: Administrace insolvencí CITY TOWER

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: Spotřebitel