Jak pomůže dětem v exekuci novela insolvenčního zákona?

14.10.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Několik tisíc dětí je v Česku v exekuci. Odkud si dluhy přinesly? Dají se nějakým způsobem prominout? A jak na to nahlíží novela zákona?

Na otázky pro Finance.cz odpovídá Patrik Nacher, český ekonom a mediální poradce, který je od října roku 2017 také poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Dlouhodobě se zabývá tématikou dětských dluhů a exekucí. V našem rozhovoru tuto problematiku přibližuje a vysvětluje, jaké změny přinese novela insolvenčního zákona, přesněji § 412a odst. 6 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb.

Kolik dětí je v Česku v dluzích nebo rovnou v exekuci? A jak se k tomu dostaly?

Dnes je nějakých 6 tisíc dětí do 18 let v exekuci. Nicméně, to je aktuální stav. My se na věc musíme dívat komplexně v čase, a tady se bavíme o desítkách tisíc lidí (dnes už dospělých), kteří se do exekuční spirály dostali prvním dluhem právě ze svých dětských let.

Jakým způsobem nejčastěji dluhy u dětí vznikají?

Jízda v MHD bez jízdenky, dluh v knihovně, nezaplacené mobilní služby a dříve to byly i náklady za odvoz popelnic.

Děti v exekuci: dluhy z dětství, oddlužení, novela zákona

Zdroj: Shutterstock

Pokud u dítěte vznikne dluh, kdo za něj nese odpovědnost?

Logika by velela, že zákonný zástupce, neboli většinou rodič, ale v praxi tomu tak není. Dítě má na sobě dluh a po dosažení 18 let a prvních příjmů zaklepe na dveře exekutor. Nejhorší na tom všem je, že od vzniku dluhu až do plnoletosti, což mohou být dlouhé roky, kynou náklady a příslušenství, takže původní jistina se zdesetinásobí. To je nepřijatelný stav.

Jakým způsobem se vůbec dítě nebo jeho rodiče o dluhu mohou dozvědět?

Tak kdyby nesli odpovědnost zákonní zástupci, musel by věřitel obeslat je, nikoliv dítě a oni by se tak o dluhu (pokutě apod.) dozvěděli a mohli to řešit. Je to morálnější a výchovnější cesta, než současný stav.

Jaké řešení přinesla novela insolvenčního zákona?

Snažíme se najít kompletní řešení, které lze rozdělit jednak časově – do minulosti a do budoucnosti, a jednak prostorově, tedy celostátně a v komunální sféře. Pokud jde o minulost, tam jsme právě navrhli změnu insolvenčního zákona, která nově umožní lidem, jejichž dluhy alespoň z 66 % vznikly před jejich 18. rokem, se rychleji a snadněji oddlužit.

Budou tedy v té skupině zvlášť zranitelných osob, které se umožní projít osobním bankrotem za 3 roky bez splnění jakýchkoliv procent. Pokud jde o budoucnost, tak tam přicházíme s novelou občanského zákoníku, která by jasně definovala, že odpovědnost za vzniklé dluhy u dětí do 15 let nesou zákonní zástupci (kromě úmyslně spáchaných škod).

No a ten přenos z celostátní úrovně na komunální se týká snahy, aby se v této věci angažovaly města a kraje, a to bez ohledu na stav legislativních změn. Tuto agendu jsem přenesl na pražské zastupitelstvo, které jednomyslně schválilo zastavení dětských exekucí u městských firem. Podařilo se zastavit nějakých 160 exekucí, které vedl Dopravní podnik vůči nezletilým. V této věci bude ještě zapotřebí do budoucna vypracovat analýzu, že zastavování dětských exekucí v rámci měst či městských firem není v rozporu s jednáním a s péčí řádného hospodáře.

Myslíte si osobně, že proti této problematice existuje nějaká prevence nebo jiné řešení, než navrhuje novela?

Určitě musí jít s těmi legislativními změnami paralelně výrazná osvěta, šíření finanční gramotnosti, a to nejen samotných mladých lidí, ale i jejich rodičů. Už jenom to, že jsme to téma zvedli, tak samo o sobě pomáhá zlepšit situaci do budoucna, mluví se o tom, upozornili jsme na něco, co mohlo být v některých rodinách schované.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: Spotřebitel