Jak je to s dědictvím, když mám dluhy a jsem v exekuci ?

22.01.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Víte, že budete dědit po zesnulém příbuzném, ale vaším problémem je, že jste v exekuci? Má exekutor právo zabavit vám zděděný majetek po zesnulém? Co v takové situaci dělat?

Jak je to s přijetím dědictví, když jste v exekuci, je poměrně častá otázka stejně jako, když zadlužení nejste, ale po zesnulém dluhy zůstaly. Tak či tak, situace je to opravdu složitá. Pokud dluhy nechcete dědit, lze je odmítnout anebo požádat notáře o soupis pozůstalosti. Jestliže jste ale vy dlužník, který má nabýt jmění, nebude to tak jednoduché.

Může vám exekutor vzít dědictví?

Ano může a s největší pravděpodobností to také udělá. Pokud zdědíte nemovitý nebo i movitý majetek, věci exekučně zabaví, rozprodá je a získané finanční prostředky využije na úhradu pohledávek vůči věřitelům. Jestliže zdědíte peníze, dluh z nich také uhradí.

Mnoho dlužníků pak samozřejmě nechce, aby majetek, který jeho příbuzní těžce nabývali do budoucna pro své děti, padl právě na uhrazení dluhů, které si na základě své vlastní nedbalosti nadělali. Jak již bylo zmíněno, existuje pojem odmítnutí dědictví, na které má dědic právo.

Bohužel zde to tak hladce nepůjde. Pokud jste v exekuci, situace je úplně jiná. Exekutor s vaším počinem nebude souhlasit a věřte, že se proti vašemu rozhodnutí určitě odvolá a bude vyžadovat prostředky pro vyrovnání dluhu. Odvolat se pak může nejpozději do 3 let a vše navíc může být pojato jako úmysl zkrátit věřitele.

Přijetí, odmítnutí dědictví v exekuci – vypořádání dědictví

Zdroj: Shutterstock

Zdědění nemovitosti a exekuce

Pokud byste na základě pozůstalostního řízení měli zdědit dům nebo byt, bude exekučně zabaven, jestliže je váš dluh vyšší než 30 000 Kč. Při zděděni pouze jeho určité části nebo podílu na nemovitosti, bude samozřejmě nakládáno pouze s onou části. Na majetek ostatních dědiců exekutor sáhnout nemůže. To ovšem neznamená, že nakládání s částí domu, která měla být oficiálně vaše, jim nebude nepříjemné.

Dohoda o vypořádání dědictví

Dohodou o vypořádání dědictví můžete zachránit zděděný majetek, ale zároveň také i uspokojit věřitele a společně s nimi i exekutora. Počítat ale musíte i s tím, že pokud dědictví svou hodnotou nebude převyšovat váš dluh, nezbude vám vůbec nic.

Celý princip spočívá v tom, že podíl na zděděném domě nebo bytě přenecháte dalšímu dědici, např. sestře nebo bratrovi, s tím ale, že vás bude muset vyplatit. Takto lze ale učinit pouze oficiální cestou, a to prostřednictvím písemné dohody o vypořádání dědictví, kterou navíc musí schválit soud. Ústní domluva tedy opravdu stačit nebude.

Pokud takto učiníte, exekutor nebude moci majetek, který je ošetřen smlouvou a navíc i pojištěn souhlasem soudu, zabavit a rozprodat. Vy mu ale naopak budete muset přenechat peníze, za které jste svůj dědický podíl vyměnili.

Takto to platí i tehdy, pokud bylo o dědictví rozhodnuto až po zahájení exekuce. Důležité je vědět, že jakýkoliv jiný postup se stejným účelem bude neplatný a v některých případech i ilegální.

 

Jednorázové zaplacení exekuce

I to je jedna z možností, jak vyřešit exekuci a zároveň nepřijít o dědictví. Pohledávky je u exekutora možné vždy jednorázově doplatit. Po zastavení exekuce již můžete bez problému dědit a nikdo vám nic nevezme.

Jenže ne každý má ale z finančního hlediska takovou možnost. Řešení by se nabízelo v podobě ochotného příbuzného, který by za dlužníka pohledávky jednorázově doplatil, a tím exekuci zastavil. Dlužník by si tak mohl převzít své dědictví a zaplacenou výši pohledávek dále splácet u své rodiny. Přiznejme si ale narovinu – čím víc dlužíte, tím je šance na takové štěstí mizivější.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: Spotřebitel