Jak postupovat při zdědění dluhu?

16.01.2019 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Smrt v rodině je vždy tragédie. Po pohřbu se navíc dědici musejí účastnit pozůstalostního řízení, ve kterém se bude řešit rozdělení majetku po zesnulém. Co když vám ale nezanechá žádné jmění, ale jenom dluhy? Anebo oboje?

Zdědění dluhu bohužel u nás, ale ani ve světě, není nic výjimečného. Jen v minulém roce se zvýšil počet osob v exekuci na 863 tisíc, což rozhodně není zanedbatelné číslo. A to hovoříme pouze o exekucích, nikoliv o počtu osob, které dluží a věřitelé na nich mají v plánu vymáhat anebo již vymáhají pohledávky. Takové číslo by pak bylo dokonce ještě vyšší.

Co je navíc snad ještě horší zjištění – skutečný problém v Česku není ani tak o množství lidí, kteří jsou v exekuci, ale ve vícečetných exekucích. To znamená, že jedna osoba jich může mít hned několik. O to víc se hodí, že za určitých podmínek můžeme dědictví exekuce bez problému odmítnout.


4x jak na odmítnutí dědictví a dluhů


Jak probíhá dědické řízení?

Nejpozději měsíc od vystavení úmrtního listu jej matrika zašle soudu, aby mohlo započít pozůstalostní řízení, též nazýváno jako dědické. K listu navíc ještě přiloží informace o osobě, která vypravila pohřeb.

Soud tyto dokumenty následně předá notáři společně se spisem a prověřením. Ten si vypravitele pohřbu pozve k předběžnému šetření, během kterého se budou zjišťovat případní dědici, ale samozřejmě i majetek zesnulého a dále také to, zdali byla sepsána závěť anebo dědická smlouva. Předběžné šetření bude stvrzeno protokolem. Poté se bude zjišťovat cena zanechaného majetku, popř. výše dluhů, které si nadělal zesnulý.

Pozůstalostní řízení by mělo trvat maximálně půl roku. Lhůta se ale může prodloužit, pokud např. jeden z dědiců žije v zahraničí anebo jej nelze dohledat. Tahanice budou vznikat i tehdy, pokud majetek zesnulého zasahuje až do ciziny anebo když budou mít dědici problém se vzájemným vypořádáním a dohodou o rozdělení majetku.

Zdědění dluhu – zřeknutí, odmítnutí, soupis majetku

Zdroj: Shutterstock

Jak se zřeknout dědictví?

Pokud je daná osoba zadlužená a nechce, aby tyto dluhy přešly na její děti, pravděpodobně jí nezbude nic jiného, než s dědicem uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědictví. Učinit tak lze ale pouze ještě za nebožtíkova života. Dědic pak musí vzít jasně do úvahy, že se podepsáním takové smlouvy nezříká pouze dluhů, ale i kompletního práva dědit majetek. Po smrti dané osoby tedy nedostane vůbec nic.

Důležité je ještě dodat, že smlouva o zřeknutí musí být notářsky ošetřená. Výhodu má v tom, že zřeknutí platí i na potomky bývalého dědice. Splácet vaše dluhy tudíž nebudou muset ani vaše vnoučata.

Jak odmítnout dluhy z dědictví?

O výši případného dědictví dědice informuje soud. Zároveň by ho pak měl vyrozumět i o právu odmítnutí. Tato cesta se nejčastěji využívá v praxi právě tehdy, pokud měl zůstavitel (zesnulý) dluhy.

Pokud máte v plánu odmítnout, musíte svůj postoj výslovně prohlásit před soudem, a to nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění dědice o právu odmítnutí. Tříměsíční lhůta platí v případě, kdy dědic žije v zahraničí. Stejně jako v předchozím případě se ale vzdává všeho, tedy nejen dluhů, ale i majetku, a to bezpodmínečně. Nelze tedy udělovat žádné výjimky.

 

Kdy se hodí soupis pozůstalosti?

Dědic se při dědění dluhů nejvíce obává toho, aby hříchy a nesplácení jeho předka nezasáhly až do jeho osobního majetku. Nebudeme si nic nalhávat – velice často dochází k situacím, kdy jsou dluhy zůstavitele vyšší než cena jeho majetku. I takovou situaci lze řešit, ale o něco mírněji než v případě zřeknutí nebo odmítnutí.

Dědic má totiž právo na výhradu soupisu pozůstalosti. To provádí notář. Princip spočívá v omezení odpovědnost za dluhy zůstavitele. To jednoduše řečeno znamená, že dědictví a dluhy sice příjme, ale bude je muset splatit pouze do výše jeho dědického podílu. Je zde tedy vyloučeno, že by vše musel splácet ze svého osobního majetku.

O právu na soupis vás vyrozumí soud, před kterým budete muset opět tento krok výslovně prohlásit, popř. mu písemné prohlášení zaslat. Opět zde platí lhůta jednoho měsíce pro rozhodnutí. Cena soupisu se pak hradí z pozůstalosti.

Na závěr už je jen důležité dodat, že výhradu soupisu pozůstalosti nelze uplatnit na dluhy po manželovi nebo manželce. Ty bude bohužel nutné uhradit v plné výši.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 55 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ