Kolik činí peníze na důstojný život, aneb životní a existenční minimum 2019

26.02.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud nemáme vůbec žádné příjmy, stát nám nabídne pomocnou ruku ve formě životního nebo existenčního minima. Jaké jsou letos tyto částky a jak je na životní a existenční minimum státem pohlíženo?

Životní a existenční minimum používají úřady k posouzení nároku na pomoc od státu. Je to například pomoc v hmotné nouzi, posuzují se také sociální dávky pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel. V neposlední řadě z nich vychází i výpočet dávek pěstounské péče, stanovení výživného, ale i exekuce, tedy částka, která vám zbude po exekučních srážkách.

Životní minimum je částka, kterou společnost považuje za nejmenší přijatelnou pro zajištění naší výživy a ostatních osobních potřeb. Je to nejmenší částka, za kterou se dá u nás ještě důstojně žít. Existenční minimum jsou nejmenší finance nutné k přežití. Neplatí plošně, nemůžeme je započítávat u nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce nebo třeba seniora staršího 68 let. V životním a existenčním minimu nejsou započítány náklady na bydlení. Na ty je myšleno v příspěvku na bydlení a v doplatku na bydlení.

Také si přečtěte: Jaký je rozdíl mezi životním a existenčním minimem

Minima měla být vyšší

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová plánovala od letošního ledna zvýšit životní minimum o přibližně 5,3 %. Odhad životního minima pro osamoceně žijícího člověka se počítal na 3.610 Kč až 3.710 Kč.

Ke zvýšení minima ale nedošlo. Nadále zůstává pro jednotlivce 3.410 Kč.

Další možnosti vyplácení výše životního minima:

Pro jednu osobu v domácnosti 3.410 Kč
Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2.830 Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1.740 Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2.140 Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2.450 Kč

Pokud je členů v domácnosti víc, životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů v domácnosti. Když například žijí v domácnosti dva dospělí, je životní minimum domácnosti 3140 + 2830 = 5.970Kč.  Jestliže mají dva dospělí roční dítě, je jejich životní minimum 3140 + 2830 + 1740 = 7.710 Kč. Pokud mají dva dospělí roční a osmileté dítě, je životní minimum 3140 + 2830 + 1740 + 2140 = 9.850 Kč.

Životní a existenční minimum

(foto: Shutterstock)

 

Existenční minimum – všichni stejně

Oproti životnímu minimu je výše existenčního minima je pro většinu osob stejná. Pro všechny kromě nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce nebo osoby starší 68 let je to 2.200 Kč.

Jak se budou příjmy počítat?

Jestliže potřebujete od státu některou ze sociálních dávek nebo dávek hmotné nouze, úřady se podívají na vaše čisté peněžní příjmy s hodnotami životního či existenčního minima.

Které příjmy to jsou:

 • příjem z pracovní činnosti (mzda nebo plat, příjem z dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.),
 • příjem z podnikání,
 • příjem z kapitálového majetku,
 • příjem z pronájmu,
 • dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství apod.),
 • dávky státní sociální podpory (například rodičovský příspěvek),
 • ostatní sociální dávky,
 • podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • výživné.

Nepočítá se např.:

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • náhrada škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem,
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve a odběr jiných biologických materiálů z lidského organismu,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Více informací o životním a existenčním minimu najdete na MPSV.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY