Životní a existenční minimum

Jaký je rozdíl mezi životním a existenčním minimem?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Právní úprava a hlavní využití

Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně  č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima.

Vaše životní minimum si spočítejte v kalkulačce.

Náklady na bydlení

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Částky životního minima v Kč za měsíc (platné od 1. ledna 2023)

 • 4 860 Kč - pro jednotlivce,
 • 4 470 Kč - pro osobu, která je posuzována jako první v pořadí,
 • 4 040 Kč - pro osobu, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, která není nezaopatřeným dítětem od 15 let věku
 • pro nezaopatřené dítě:
  • 2 480 Kč - ve věku do 6 let,
  • 3 050 Kč - ve věku 6 až 15 let,
  • 3 490 Kč - ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené).

Existenční minimum je 3 130 Kč.

Částky životního minima v Kč za měsíc (platné od 1. července 2022)

 • 4 620 Kč - pro jednotlivce,
 • 4 250 Kč - pro osobu, která je posuzována jako první v pořadí,
 • 3 840 Kč - pro osobu, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, která není nezaopatřeným dítětem od 15 let věku
 • pro nezaopatřené dítě:
  • 2 360 Kč - ve věku do 6 let,
  • 2 900 Kč - ve věku 6 až 15 let,
  • 3 320 Kč - ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené).

​​​​​​​Existenční minimum je 2 980 Kč.

Částky životního minima v Kč za měsíc (platné od 1. dubna 2022)

 • 4 250 Kč - pro jednotlivce,
 • 3 910 Kč - pro osobu, která je posuzována jako první v pořadí,
 • 3 530 Kč - pro osobu, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, která není nezaopatřeným dítětem od 15 let věku
 • pro nezaopatřené dítě:
  • 2 170 Kč - ve věku do 6 let,
  • 2 670 Kč - ve věku 6 až 15 let,
  • 3 050 Kč - ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené).

Existenční minimum je 2 740 Kč.

Částky životního minima v Kč za měsíc (platné od 1. dubna 2020)

 • 3 860 Kč - pro jednotlivce,
 • 3 550 Kč - pro osobu, která je posuzována jako první v pořadí,
 • 3 200 Kč - pro osobu, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, která není nezaopatřeným dítětem od 15 let věku
 • pro nezaopatřené dítě:
  • 1 970 Kč - ve věku do 6 let,
  • 2 420 Kč - ve věku 6 až 15 let,
  • 2 770 Kč - ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené).

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. 

Částka existenčního minima osoby činí 2 490 Kč.

Částky životního minima v Kč za měsíc (platné do 31. 3. 2020)

 • 3410 Kč - pro jednotlivce,
 • 3140 Kč - pro první dospělou osobu v domácnosti,
 • 2830 Kč - pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti,
 • pro nezaopatřené dítě:
  • 1740 Kč - ve věku do 6 let,
  • 2140 Kč - ve věku 6 až 15 let,
  • 2450 Kč - ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené).
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. 

Praktický příklad: životní minimum čtyřčlenné domácnosti (platné do 31. 3. 2020)

 • Domácnost tvoří manželé Novotní a jejich dvě děti ve věku 3 a 5 let. Jak vysoké je životní minimum?. Životní minimum činí 9 450 Kč (3 140 Kč + 2 830 Kč + 2 x 1 740 Kč).
 • Částka existenčního minima v Kč za měsíc: 2200 Kč - existenční minimum osoby.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 20 krát


Související články: