Jak ovlivní odstupné výši důchodu?

18.05.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří žadatelé o důchod obdrželi v minulých letech od svých zaměstnavatelů zákonné odstupné. Výši státního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých je zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Co to znamená si ukážeme na praktickém výpočtu.

Jestliže je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele pro jeho rušení, přemístění nebo nadbytečnost zaměstnance, tak má zaměstnanec nárok na odstupné. Když trvá pracovní poměr déle než dva roky, tak náleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě může být sjednáno i vyšší odstupné, legislativou je upravena pouze minimální výše odstupného.

Z odstupného obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet vyšší čistý příjem než z hrubé mzdy, neboť ze zákonného odstupného se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Standardně přitom platí zaměstnanec ze své hrubé mzdy 6,5 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění.

Neplacení povinného pojistného z odstupného neprodražuje zaměstnavateli ukončení pracovního poměru, neboť povinné pojistné z odstupného neplatí za zaměstnance ani zaměstnavatel. Standardně přitom platí zaměstnavatel za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Praktický výpočet důchodu

Paní Nováková odejde v roce 2015 do starobního důchodu. Paní Nováková získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. V letech 1986 až 2013 měla roční osobní vyměřovací základ ve výši 240 000 Kč v současné hodnotě. V roce 2014 měla osobní vyměřovací základ 240 000 Kč v současné hodnotě a pro zjednodušení budeme počítat, že ještě obdržela odstupné ve výši 60 000 Kč. Jaký bude mít paní Nováková měsíční důchod?

Dva hlavní vstupní údaje pro výpočet důchodu paní Novákové jsou: získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější výdělky se přepočítávají na současnou úroveň. V roce 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014. Obdržené odstupné nemá přitom na výpočet důchodu vliv, neboť se z odstupného neplatilo sociální (důchodové) pojištění. Osobní vyměřovací základ je ve výši 19 987 Kč a nikoliv 20 000 Kč (240 000 Kč: 12 měsíců), neboť v průběhu let bylo několik přechodných let.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

19 987 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

2 153 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 2 153 Kč)

13 862 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5

Procentní výměra důchodu

(13 862 Kč x 61,5 %)

8 526 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 8 526 Kč)

10 926 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Nováková bude mít měsíční důchod 10 926 Kč. V případě, že by se odstupné hodnotilo pro výpočet důchodu, tak by měla paní Nováková měsíční důchod 10 953 Kč. Rozdíl by byl v tomto případě minimální. Důvodem je skutečnost, že se výpočet důchodu v roce 2015 provádí z příjmů za 29 let. Jeden či dva příjmově lepší roky ovlivní tedy výpočet důchodu méně než by se čekalo. Z tohoto důvodu je pro zaměstnance výhodné, že se z odstupného neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. Čistý příjem je vyšší a důchod by z důvodu odstupného stoupl minimálně.

Situace ohledně odstupného v roce 2015

Původně připravovaná legislativa počítala, že od roku 2015 se bude již ze zákonného odstupného platit povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění, a to ve stejném rozsahu jako z "běžné hrubé mzdy". Nakonec taková zákonná změna neplatí, pouze došlo pro rok 2015 k přesnějšímu legislativnímu vymezení, kdy se z odstupného sociální pojištění a zdravotní pojištění platí. Ze zákonného odstupného vyplaceného dle zákoníku práce se nadále povinné sociální a zdravotní pojištění neplatí. Jestliže však zaměstnavatel dobrovolně poskytne zaměstnanci vlastní dobrovolné "odchodné", které nemá oporu v zákoníku práce, tak se z odstupného povinné odvody platí.

Obdržené odstupné znamená odklad podpory v nezaměstnanosti

Při obdržení odstupného náleží podpora v nezaměstnanosti až po skončení doby, na kterou bylo odstupné vyplaceno (zpravidla tedy tří měsíců). Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, když se obdrží odstupné, tak v prvních třech měsících registrace na úřadu práce podpora nenáleží a při déle trvající nezaměstnanosti je vyplácena od 4 měsíce po dobu 11 měsíců.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY