Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2021

Základní verze kalkulátoru slouží k výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2021. Rozšířená verze pak zobrazí i položky, které se uplatní při ročním zúčtování. 

Daňový balíček, který byl schválen jako zákon č. 609/2020 Sb., přináší řadu změn do výpočtu čisté mzdy pro rok 2021.  

  • První změnou je zrušení superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem), jako základu pro výpočet daně. Od lednové mzdy roku 2021 se bude daň počítat z hrubé mzdy.
  • I nadále zůstává daň ve výši 15 % pro příjmy (pro část základu daně) do 48násobku průměrné mzdy, ale nově se zavadí daň ve výši 23 % pro příjmy (pro část základu daně) přesahující 48násobek průměrné mzdy, která je dána pro rok 2021 částkou 1 701 168 Kč ročně, což odpovídá částce  141 764 Kč měsíčně.
  • Zrušení solidárního zvýšení daně ve výši 7 %, pro příjmy nad 48násobek průměrné mzdy.
  • Zrušení ročního limitu 60 300 Kč pro výplatu daňového bonusu.
  • Od roku 2021 došlo také ke zvýšení částky slevy na poplatníka na 27 840 Kč ročně (do roku 2020 částka 24 840 Kč).
  • A v neposlední řadě se od roku 2021 zvyšuje také minimální mzda na částku 15 200 Kč.

V minulých letech docházelo k postupnému zvyšení daňového zvýhodnění na děti. Díky zákonu č. 200/2017 Sb. se od ledna 2018 zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně.  Od roku 2017 (zákon č. 170/2017 Sb.) je stanoveno u druhého dítěte daňové zvýhodnění na 19 404 Kč ročně, u třetího a každého dalšího potom na 24 204 Kč ročně


Pokud vás zajímá výpočet čisté mzdy v roce 2022, podívejte se do naší kalkulačky.


(při používání k soukromým účelům)


Kalkulačka Finance.cz je uživatelsky nejpřesnější

Naše kalkulačka se v určitých případech může ve výsledku lišit od jiných. Jedná se o nadstandardní příjmy, kde je kvůli maximálnímu vyměřovacímu základu obtížné přesně spočítat sociální pojištění v jednotlivých měsících. V těchto případech je sociální pojištění přepočteno na roční bázi. Takový výpočet se od ideálního stavu liší nejméně.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2021 odpovídá 1 701 168 Kč. To představuje částku 141 764 Kč měsíčně.

V praxi se sociální pojištění u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou odvádí vždy ve výši 6,5 % z hrubého příjmu. Jakmile je během roku dosažen maximální vyměřovací základ, tak se již sociální pojištění neodvádí. Naposledy se sociální pojištění zaplatí v měsíci, kdy bylo dosaženo stropu.


Příklad

  • Zaměstnanec má hrubou mzdu 1 000 000 Kč měsíčně.
  • Za leden je mu sraženo na sociálním pojištění 65 000 Kč (6,5 % z 1 000 000 Kč).
  • Za únor je mu sraženo na sociálním pojištění 45 576 Kč (6,5 % z (strop 1 701 168 Kč - 1 000 000 Kč) a v dalších měsících mu není již na sociálním pojištění sraženo nic, neboť byl dosažen strop.

Kdyby si tento zaměstnanec vložil svoji mzdu do jiné kalkulačky čisté mzdy za leden, tak má výpočet v pořádku, za další měsíce již nikoliv, neboť by mu jiné kalkulačky nadále počítaly, že má odvést celé sociální pojištění.

U nadprůměrných mezd je nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi

Kalkulačka čisté mzdy na Finance.cz proto počítá, že se sociální pojištění odvádí vždy maximálně do stropu během jednotlivých měsíců. Je to uživatelsky přesnější, protože se během roku neví, kdy zaměstnanec stropu dosáhl. U nadprůměrných mezd je tedy nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 36 krát


Související články: