Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?

21.02.2013 | Zbyněk Drobiš, Finance.cz
MAKRODATA A EU


Okamžité zrušení pracovního poměru představuje výjimečný prostředek ukončení pracovněprávního vztahu. Jak jej zákon stanovuje a upravuje? Se kterými zaměstnanci nemůže být skončen pracovní poměr okamžitým zrušením?

Zákoník práce doznal v minulém roce velké novelizace, týkající se mnoha ustanovení, především pro účely zvýšení míry flexibility zaměstnání na trhu zasaženém ekonomickou krizí. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem v zákoníku práce stanovuje formulaci využití tohoto prostředku slovem „výjimečně“ a stále patří mezi chráněné instituty pracovněprávních vztahů, kdy jej lze učinit jen ve vymezených případech.

Odsouzení za úmyslný trestný čin

Prvním důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen za splnění určitých specifik. Tyto specifika představují, buď situaci, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. V tomto případě nemusel být trestný čin spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Opakem je druhá možnost, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Tudíž v obou případech musí být splněna podmínka, že se jedná o úmyslný trestný čin s odsouzením k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nikoliv pouze nedbalostní. Rozsudky v těchto případech musí být taktéž pravomocné pro učinění okamžitého zrušení pracovního poměru.

Porušení povinnosti zaměstnancem

Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem bude porušení povinnosti zaměstnance. A to, kdy zaměstnanec porušil povinnost vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Tento důvod není již tak jednoduchý k přesnému vymezení. Bude se jednat především o porušení povinnosti vyplývající ze samotného zákoníku práce, pracovního řádu, pracovní smlouvy apod., přičemž intenzita ve spojitosti s formulací „zvlášť hrubým způsobem“ se bude hodnotit v rámci širších kritérií. Jednání v dané kategorii může představovat trestná činnost zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Forma a lhůty

Jakmile se zaměstnavatel o důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru dozví, počíná běžet lhůta dvou měsíců pro uplatnění, avšak nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno v písemné formě s vymezením skutkového důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Jak zákon káže…

Zákoník práce

§ 55

 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

 (1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

 a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

 b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

 (2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

§ 58

 (1) Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.

 (2) Stane-li se v průběhu 2 měsíců podle odstavce 1 jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

§ 60

 V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.


Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem nemůže být učiněno vůči těhotné zaměstnankyni na mateřské dovolené, nebo se zaměstnancem čerpající rodičovskou dovolenou. Jste–li přesvědčeni o nesplnění podmínek pro okamžité zrušení pracovního poměru, doporučuje konzultovat s odborníkem na pracovní právo pro účelné uplatnění vašich práv.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.