Co dělat, když chcete dát výpověď ve zkušební době?

05.04.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ukončit pracovní poměr už ve zkušební době není nic neobvyklého. Nemusí to být navíc pouze ze strany zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Na jaké náležitosti by ale ani jedna ze stran neměla zapomenout?

Zkušební doba je běžně sjednávána při nástupu do nového zaměstnání, není však povinností. Blíže je specifikována v § 35 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je pak řešeno v § 66.

Jak se sjednává zkušební doba?

Sjednání zkušební doby musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatné. Ke sjednání navíc musí dojít nejpozději v den nástupu do práce. Případně lze ještě zkušebku sjednat v den jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní pozici.

Zkušební doba má sloužit ke vzájemnému „oťukávání“ zaměstnance se zaměstnavatelem. Chrání obě strany. Zaměstnanec si může ověřit, zdali je pro něj nová práce vhodná a jestli mu vůbec vyhovuje. Zaměstnavatel naopak zjistí, zda má nový pracovník předpoklady pro výkon pozice a svěřené práce.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, výpověď ve zkušební době

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouhá je zkušebka?

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce. Na takto dlouhé období je také standardně sjednávána. V případě jmenování na vedoucí pozici může být dokonce dlouhá až 6 měsíců. Nikdy ale nemůže být delší, než je polovina sjednaného pracovního poměru.

Dále nesmí být nijak protahována ani opakována. Prodloužit se může pouze o dny, během kterých došlo k překážkám, během kterých nemohl zaměstnanec vykonávat práci. Musí se však jednat minimálně o celodenní překážky, nikoliv pouze o hodinové.

Zkušební doba se také může protáhnout o dny, během kterých zaměstnanec čerpal dovolenou. Během zkušební doby totiž sice zaměstnanec nemá nárok na dovolenou, ale zaměstnavatel mu ji dle svého vlastního uvážení může v případě žádosti umožnit.

Může vás zaměstnavatel ve zkušebce vyhodit kvůli nemocenské?

Pokud v novém zaměstnání a navíc ještě ve zkušební době onemocníte, chráněni před vyhazovem budete pouze prvních 14 dnů. I kdyby vám snad v této lhůtě zaměstnavatel výpověď doručil, bude neplatná. Až 15. den na nemocenské můžete obdržet výpověď. Pokud výpověď nedostanete anebo jste nemocní kratší dobu než 2 týdny, zkušební doba se prodlouží o dny strávené na nemocenské.

Jak na ukončení pracovního poměru ve zkušební době?

Ve zkušební době může smlouvu vypovědět zaměstnanec i zaměstnavatel, a to bez udání důvodu. Není zde ani žádná výpovědní lhůta, kterou by zaměstnanec musel dodržet a nevzniká mu ani nárok na odstupné. Výpověď musí být zaměstnanci anebo zaměstnavateli doručena do konce zkušební doby. Pracovní poměr jejím doručení končí. Výpověď musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná.

Právě proto, že pracovní poměr v podstatě skončí ihned doručením výpovědi, nemusí být v dokumentu uvedeno žádné datum, ke kterému by měl pracovní poměr skončit. Pokud by však zaměstnanec anebo zaměstnavatel ve výpovědi uvedl konkrétní datum ukončení pracovního poměru a dokument by byl druhé straně doručen ještě před zmíněným datem, pracovní poměr skončí k tomuto datu. Jestliže by však byla výpověď doručena až po tomto datu, pracovní poměr končí doručením.

 

Jak by měla vypadat výpověď?

Vzory výpovědí včetně těch, které oznamují ukončení pracovního poměru ve zkušební době, můžete zdarma stáhnout na internetu. Výpověď si ale také můžete sepsat sami. Dokument by měl především obsahovat identifikační údaje obou smluvních stran, město a datum sepsání.

Jako věc uveďte Ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Následně dopište datum započetí pracovního poměru a druh pozice, na které vykonáváte práci. Dále už jen doplňte, že jako zaměstnanec ve zkušební době rušíte pracovní poměr na základě § 66 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Poslední, co budete muset dopsat, je místo, datum a podpis.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 119 krát

Články ze sekce: Spotřebitel