Co se v pracovní smlouvě nevyplatí přehlédnout?

14.05.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pracovní smlouva anebo i dohoda o provedení práce a pracovní činnosti musí obsahovat náležitosti, které jsou dány zákonem. Jaké informace byste v ní rozhodně neměli přehlédnout?

Obsah pracovní smlouvy je definován ve druhé části zákona č. 262/2006 Sb. Pracovní smlouvu anebo dohodu uzavírá zaměstnanec a zaměstnavatel, čímž mezi nimi vzniká pracovněprávní vztah.

1. Jakou formu musí mít pracovní smlouva?

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Vždy také musí mít písemnou podobu, a to i kdyby se mělo jednat o práci na dohodu. Jedna podepsaná kopie s datem vyhotovení bude náležet zaměstnanci, druhá zaměstnavateli, který ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti.

2. Co nesmí chybět v pracovní smlouvě?

  • den nástupu do práce,
  • druh práce a jasné vymezení pracovních úkolů, popř. za jakých podmínek jste povinni vykonávat jiný druh práce,
  • místo výkonu práce a někdy také pravidelné pracoviště.

Co je dobré vědět o místu výkonu práce?

Místo výkonu práce může být ve smlouvě uvedeno různě. Může jít o přesnou adresu pracoviště, více adres anebo pouze o město, obec anebo dokonce jen o název země, ve které firma sídlí. Pokud ale máte místo výkonu napsáno jako Česká republika, zaměstnavatel vás může přeřadit na pobočku v jiné obci anebo dokonce v jiném kraji.

Jestliže je místo výkonu práce sjednáno takto široce, ve smlouvě by mělo být uvedeno i pravidelné pracoviště, aby byl v rámci případných služebních cest rozlišen nárok na cestovní náhrady. Pravidelné pracoviště pak nesmí být širší pojem než 1 obec.

Co musí obsahovat pracovní smlouva – zákoník práce

Zdroj: Shutterstock

3. Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou

V dokumentu musí být jasně uvedeno, zdali je uzavírán pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Mnohem výhodnější je pro zaměstnance pracovní smlouva na dobu neurčitou, neboť není nijak časově ohraničena. Zaměstnanec může dát z práce výpověď bez udání důvodu a po dodržení výpovědní doby odejít. Zaměstnavatel ale musí mít k výpovědi jasný důvod.

Pracovní smlouva na dobu určitou má vždy daný konec a nejdéle ji lze sjednat na 3 roky. Prodloužit ji lze maximálně 2x po sobě. Možné je ale přejít na smlouvu na dobu neurčitou. Pokud vám smlouva na dobu určitou končí, zaměstnavatel není povinen ji prodloužit, po skončení s vámi tedy může ihned rozvázat pracovní poměr.

 

4. Délka zkušební doby

Pokud bude mít zaměstnanec zkušební dobu, musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do práce nebo v den jmenování na vedoucí pozici. Její délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, u vedoucích pozic se dovoluje ji sjednat až na dobu 6 měsíců. Vždy ale za předpokladu, že nebude delší než polovina doby, na kterou byl sjednán pracovní poměr. Během zkušební doby může zaměstnanec kdykoliv dostat výpověď bez udání důvodu, bez výpovědní lhůty a bez případného nároku na odstupné. Sám zaměstnanec pak může také kdykoliv odejít z práce.

Zkušební dobu nelze nijak prodlužovat. Prodloužena může být pouze o dny, během kterých došlo k celodenním překážkám v práci anebo o dny, během kterých zaměstnanec čerpal ve zkušební době dovolenou.

5. Musí být mzda sjednána v pracovní smlouvě?

Ne, nemusí. Pokud ale pracovní smlouva údaje o mzdě nebo platu, jejich splatnosti anebo způsobu odměňování neobsahuje, je o nich zaměstnavatel povinen pracovníka informovat nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Stejná doba platí i pro případ, kdy ve smlouvě nebyly informace o rozvržení týdenní pracovní doby, délce dovolené, o výpovědních lhůtách apod.

Mnoho zaměstnavatelů uvádí údaje o výplatě a výši mzdy až ve mzdovém výměru. Pokud je však mzda sjednána pouze takto a její konkrétní výše není uvedena v pracovní smlouvě, zaměstnavatel ji může zaměstnanci snížit.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 40 krát

Články ze sekce: DANĚ