Kalkulačka výše cestovních náhrad 2022

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele na pracovní cestu silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu nebo průměrnou cenou dle vyhlášky.

Tento praktický kalkulátor ocení všichni, kteří jezdí často na pracovní cesty vlastním vozem.

Díky zvyšováním cen elektřiny došlo od 12.3.2022 ke zvýšení sazby u vozidel na elektrický pohon a to ze 4,10 Kč na 6,00 Kč za kWh. 

Kalkulátor vypočte výši cestovní náhrady za spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla za uskutečněnou pracovní cestu. Historické i aktuální ceny najdete v sekci Cestovní náhrady.

Určení spotřeby PHM a výše náhrady za opotřebení

Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, spotřeba se vypočte aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených (§ 158 odst. 4 zákoníku práce).

Náhrada za opotřebení je stanovena vyhláškou. Pro rok 2022 je to 4,70 Kč. V případě spotřeby pohoných hmot má zaměstnanec možnost prokázat skutečně zaplacenou cenu (předložením paragonu), nebo uplatnit průměrnou cenu, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.


km
Kč / l (kWh)
l (kWh) / 100 km
Není-li v technickém průkazu uvedena kombinovaná spotřeba dle normy, uveďte aritmetický průměr hodnot uvedených v technickém průkazu.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 91 krát


Související články: