Kalkulačka výše cestovních náhrad 2023

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele na pracovní cestu silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu nebo průměrnou cenou dle vyhlášky.

Tento praktický kalkulátor ocení všichni, kteří jezdí často na pracovní cesty vlastním vozem.

Kalkulátor vypočte výši cestovní náhrady za spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla za uskutečněnou pracovní cestu. Historické i aktuální ceny najdete v sekci Cestovní náhrady.

Určení spotřeby PHM a výše náhrady za opotřebení

Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, spotřeba se vypočte aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených (§ 158 odst. 4 zákoníku práce).

Náhrada za opotřebení je stanovena vyhláškou. Od roku 2023 je to 5,20 Kč (pro 2022 to bylo 4,70 Kč). V případě spotřeby pohonných hmot má zaměstnanec možnost prokázat skutečně zaplacenou cenu (předložením paragonu), nebo uplatnit průměrnou cenu, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kalkulačka cestovních náhrad od 1. 7. 2023


km
Kč / l (kWh)
l (kWh) / 100 km
Není-li v technickém průkazu uvedena kombinovaná spotřeba dle normy, uveďte aritmetický průměr hodnot uvedených v technickém průkazu.


Výše cestovních náhrad za PHM v roce 2023

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2023 aktuálně činí:

  • 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 34,40 Kč u motorové nafty
  • 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Změny cestovních náhrad za PHM v průběhu roku 2023 

  • Od 1. 7. 2023 dochází ke snížení sazby u motorové nafty na 34,40 Kč ze 44,10 Kč za litr.
  • Od 1. 4. 2023 dochází  ke zvýšení sazby u vozidel na elektrický pohon a to z 6,00 Kč na 8,20 Kč za kWh. 

Zvyšování cestovních náhrad za PHM v průběhu roku 2022 

  • Díky zvyšování cen elektřiny došlo od 12. 3. 2022 ke zvýšení sazby u vozidel na elektrický pohon a to ze 4,10 Kč na 6,00 Kč za kWh. 
  • K dalšímu zvýšení došlo od 14. 5. 2022, kde vzrostly ceny naturalu95 z 37,10 Kč na 44,50 Kč a u nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč za litr.
  • K poslednímu zvýšení došlo od 20. 8. 2022 a to u naturalu98 z 40,50 Kč na 51,40 Kč za litr.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 131 krát


Související články: