Co je dobré vědět o ochranné lhůtě?

24.09.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dostali jste v zaměstnání výpověď a během pár dnů po odchodu vás skolila nemoc? Budete mít nárok na nemocenskou? A co náhrada mzdy nebo platu? Jak vlastně funguje ochranná lhůta?

Ochranná lhůta je řešena v zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., přesněji v § 15. Pojem je také často skloňován českou správou sociálního zabezpečení. Podobný výraz – ochranná doba – je pro změnu definován v § 53 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Co je ochranná lhůta?

Ochranná lhůta slouží k tomu, aby osoba po ukončení zaměstnání neskončila bez finančních prostředků. Společně s ukončením zaměstnání také dochází ke konci účasti na nemocenském pojištění, ze kterého bývají čerpány dávky. Mezi dávky nemocenského pojištění patří:

  • nemocenské,
  • ošetřovné,
  • dlouhodobé ošetřovné,
  • otcovská poporodní péče,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud se daná osoba nachází v ochranné lhůtě, může čerpat nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Ochranná doba po skončení zaměstnání a nemocenské dávky

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouho trvá ochranná lhůta?

Ochranná lhůta u nároku na nemocenské trvá 7 kalendářních dní od zániku pojištění. Pokud onemocníte anebo u vás během těchto dnů dojde k nařízení karantény, můžete čerpat nemocenskou. Jestliže však účast na pojištění trvala kratší dobu než 7 dnů, zkrátí se na počet dnů, kdy byla účast na pojištění. Pokud byla např. 4 dny, lhůta se také zkrátí na 4 dny.

Pokud bývalý zaměstnanec onemocní po ochranné lhůtě, nemocenské mu nenáleží. Přesto může být v dočasné pracovní neschopnosti. Potvrzení o DPN mu poslouží jako omluvenka na úřad práce v případě, že se nebude ze zdravotních důvodů moci dostavit na kontaktní schůzky a aktivně si hledat zaměstnání.

Nárok na náhradu mzdy v ochranné lhůtě

Náhrada mzdy zaměstnanci náleží celých prvních 14 dní nemoci, nikoliv od 4. do 14. dne, jak tomu bylo předtím. Nemocenské dávky náleží zaměstnanci až od 15. dne na DPN.

Nezaměstnaná osoba v ochranné lhůtě nemá nárok na náhradu mzdy, ale pouze na nemocenské. Prvních 14. dnů tedy nedostane nic.

Ochranná lhůta při nároku na mateřskou

Jestliže nemocenské pojištění zaniklo v době těhotenství, ochranná lhůta v rámci nároku na peněžitou pomoc v mateřství u žen bude trvat 180 kalendářních dnů, čili 6 měsíců. Pokud by byla účast na pojištění kratší než 180 dní, ochranná lhůta se zkrátí stejně jako při nároku na nemocenské.

180 dnů však neplatí pro muže, který chce čerpat mateřskou. Pro otce a OSVČ je při nároku na peněžitou pomoc v mateřství ochranná lhůta 7 kalendářních dnů od skončení účasti na nemocenském pojištění.

Kdy není po konci zaměstnání ochranná lhůta?

Ochranná lhůta po ukončení zaměstnání nevzniká u osoby, která vykonávala zaměstnání malého rozsahu anebo pracovala na dohodu o provedení práce. Dále také není u nemocensky pojištěných osob, které mají starobní důchod anebo invalidní důchod III. stupně, u žáků a studentů, kdy zaměstnání spadá do období školních prázdnin anebo z dalšího zaměstnání, které je však sjednáno pouze na dobu dovolené v jiném zaměstnání.

Ochranná lhůta také není u výkonu vojenské služby vojáka v záloze anebo činnosti související s brannou povinností, jestliže je dané osobě poskytnuta náhrada mzdy nebo platu. Pokud pojištění odsouzené osoby anebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence skončí v době útěku z místa výkonu trestu nebo zabezpečení, ochranná lhůta se také neuplatňuje.

 

Co je ochranná doba v zaměstnání?

Ochranná doba se uplatňuje po dobu trvání pracovního poměru. Pokud je zaměstnanec v ochranné době, zaměstnavatel jej nemůže až na výjimky vyhodit. V ochranné době je pak např. těhotná zaměstnankyně, osoba čerpající mateřskou dovolenou, zaměstnanec nebo zaměstnankyně na rodičovské dovolené anebo dočasně práce neschopný za předpokladu, že si DPN nezpůsobil úmyslně anebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 59 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY