Výpověď bez udání důvodu v novele zákoníku práce není. Zato se zkrátí výpovědní lhůta

10.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Jestliže parlamentem projde novela zákoníku práce, bude to znamenat, že se pro někoho zkrátí výpovědní doba dokonce jen na 1 měsíc. Pro koho?

Médii v posledních týdnech hodně otřásaly politické debaty o tom, zda mají mít zaměstnavatelé možnost rozdávat výpovědi zaměstnancům bez udání důvodu. Po odporu ze strany opozičního hnutí ANO i vládních lidovců se však tak zatím zřejmě nestane. Ve hře zůstává zkrácení výpovědní doby. Pojďme se proto společně podívat, jak by se v případě novelizace zákoníku práce č. 262/2006 Sb. zkrátila a na co je dobré se připravit.

Výpovědní doba začne běžet dříve

Aktuálně platí, že pokud byla dána výpověď ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele a nejde o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době nebo okamžitou výpověď, výpovědní doba musí činit nejméně 2 měsíce­>. Stejná je přitom pro zaměstnance i zaměstnavatele a až jejím uplynutím končí pracovní poměr.

K tomu ještě začíná prvním kalendářním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně. Kvůli tomu také končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Je tedy v praxi jedno, jestli výpověď podáte 11., nebo 30. června. V každém případě lhůta uplyne až s koncem srpna. 

Podle návrhu změn v zákoníku práce zůstane stejné­>, že výpovědní lhůta musí trvat minimálně 2 měsíce. Nicméně nově by měla začít běžet dnem, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně­>. A zároveň také bude platit, že pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Doba strávená v zaměstnání se tedy při výpovědi doručené například v polovině měsíce reálně zkrátí. 

Čtěte také: Do konce června je příspěvek na péči nejvýše 19 200 Kč, od července až 27 000 Kč

Pro někoho bude výpovědní doba dokonce jen 1 měsíc

Dvouměsíční výpovědní doba navíc nebude muset být dodržena v situacích, kdy zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon dané pozice a má špatné pracovní výsledky­> i poté, co byl v posledních 12 měsících na tyto problémy upozorněn zaměstnavatelem a zároveň byl vyzván k odstranění těchto nedostatků, ale nestalo se tak.

Dále sem ještě můžeme zařadit situace, kdy zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem, ­>nebo jsou známy důvody, pro které je možné okamžitě zrušit pracovní poměr pro závažné porušení pracovních povinností, pro soustavné, ale méně závažné porušování pracovních povinností, pokud byl na ně upozorněn a písemně vyzván k jejich odstranění v posledních 6 měsících.

Ve všech zmíněných případech platí, že výpovědní doba musí činit nejméně 1 měsíc.

Čtěte také: Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Novela zákoníku práce: zkrácení výpovědní doby, lhůty

Zdroj: Depositphotos

 

Pod tlakem strachu z výpovědi budete déle

V § 58 aktuálně platné verze zákoníku práce stojí, že kvůli porušení povinností a z důvodů, pro které je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o prohřešcích dozvěděl.

Pokud by se mělo jednat o porušení povinností v cizině, je to také od 2 měsíců po návratu, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy byl dán důvod k výpovědi.

Nově to však ve výše zmíněných případech bude možné dokonce až do 3 měsíců ode dne, kdy vyplynul najevo prohřešek, a nejvýše do 15 měsíců místo do 1 roku v případě prohřešku v zahraničí.

Čtěte také: Vyšší důchod by vám v budoucnu mohl zajistit plat manžela nebo titul z VŠ

Kdy může dát zaměstnavatel výpověď bez udání důvodu

Zaměstnavatelé aktuálně v drtivé většině případů nemají páku na to, aby mohli zaměstnancům dávat výpovědi bez uvedení důvodu. Výjimkou je samozřejmě výpověď ve zkušební době. Během té skutečně nemusí udávat důvod k rozvázání pracovního poměru­>. Důvod není třeba uvádět ani v případě výpovědi ze strany zaměstnance.

Čtěte také: Jak vycházejí prázdniny a svátky ve školním roce 2024/2025?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 49 krát

Články ze sekce: DANĚ