Když nevezmou vaše dítě do školky, obec vám za to zaplatí, schválila vláda

03.06.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Obec bude muset rodičům dětí ze spádové oblasti podržet místo nejen ve školce, ale i v dětské skupině, rozhodla vláda. Pokud se tak nestane, bude jim muset zaplatit.

Ve středu 22. května 2024 vláda na svém jednání probírala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Ten má podle ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky, usnadnit provoz dětských skupin a vznik nových.

„Podpora péče o předškolní děti je mou dlouhodobou prioritou. Na vznik a provoz dětských skupin vyčlenilo MPSV z evropských peněz přes 7 miliard Kč,“ upřesnil. Novela zákona navíc mj. uděluje obcím další povinnosti a úkoly z hlediska zajištění místa pro děti. Co dalšího s sebou přináší?

Obec bude muset zajistit kapacitní místo v dětské skupině

Podle § 13b zmíněného zákona bude mít obec povinnost zajistit místo dítěti v dětské skupině, která je provozována ve školském obvodu, kde leží adresa trvalého pobytu dítěte. V případě cizinců půjde o místo pobytu.

Tato povinnost vzniká obci ode dne dosažení 3 let věku dítěte, resp. od 1. září po jeho třetích narozeninách, jestliže dítě nebylo přijato ve spádové mateřské školce nebo pokud byla podána žádost o zajištění kapacitního místa v dětské skupině. To ale za předpokladu, že byla žádost podána zákonným zástupcem dítěte, a navíc ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nově tak bude upravena situace dětí narozených v průběhu roku, pro které není v mateřské škole volné místo.

Důležité je navíc vědět, že obec má již dnes na základě školského zákona povinnost přednostně zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí starších 3 let k počátku školního roku, čili vždy k 1. září. Nicméně kapacitní místa ve školkách jsou, a to zvláště v krajských a okresních městech, obrovský problém a nejčastějším důvodem, proč se rodiče nevracejí do práce dříve.

Čtěte také: Sousedské hlídání dětí by mohlo fungovat už příští rok. Pečující může získat přes 70 tisíc měsíčně

Zajištění místa ve školce a dětské skupině v obci

Zdroj: Depositphotos

 

V jaké školce nebo dětské skupině bude mít vaše dítě jisté místo?

Povinnost zajistit kapacitní místo pro dítě se tedy nově nebude týkat jen místa ve spádové školce, ale i v dětské skupině, a to dokonce bez ohledu na to, zda se bude jednat o skupinu státní, nebo firemní. Pokud obec kapacitní místo nenajde, bude ještě možné, aby našla místo ve spolupráci s nějakou soukromou firmou, neziskovou organizací, nebo třeba ve spolupráci se sousední obcí.

Čtěte také: O důchodovém věku je už rozhodnuto. Koho pošle reforma do penze dříve a koho později?

Pokud obec nezajistí místo, rodiče dostanou kompenzaci

Když se to nepodaří, bude obec povinna rodičům platit. Nemá jít o pokutu obci, ale o finanční kompenzaci rodičům, jejichž dítě nebylo z důvodu přeplněné kapacity umístěno. Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí bude muset obec uhradit rodiči prokazatelné náklady na službu, kterou si zajistil sám. Půjde přitom o částku do výše stropu úhrady rodiče za péči o dítě v dětské skupině. Ta dnes činí 5090 Kč měsíčně.

Maximální denní úhrada rodiče včetně daně z přidané hodnoty za péči o dítě v dětské skupině se stanoví jako podíl čtyřnásobku měsíční minimální mzdy a koeficientu 261. Zároveň však ale nesmí převyšovat částku příspěvku na provoz dětské skupiny v denní výši. Maximální denní úhrada se stanoví při obsazení místa dítětem ve věku od 6 měsíců věku do 31. srpna po dosažení 3 let věku. Částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Dále také platí:

  • Při obsazení kapacitního místa v rozsahu menším než na 5 hodin denně se částka snižuje na polovinu.
  • Při docházce v rozsahu do 3 dnů v týdnu může být částka navýšena o 10 %, ale nesmí převyšovat částku příspěvku na provoz.

Čtěte také: Stát plete bič na rodiče v domácnosti. Vyhnat do práce je má změna zdravotního pojištění

Od kdy bude novela zákona o dětských skupinách platná?

Pokud návrh změn zákona projde celým legislativním procesem, nabydou tato pravidla účinnosti 1. ledna 2025.

Tip: Vyšší důchod by vám v budoucnu mohl zajistit plat manžela nebo titul z VŠ

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU