Vyšší důchod by vám v budoucnu mohl zajistit plat manžela nebo titul z VŠ

23.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vyšší státní penzi by vám mohla v budoucnu zajistit manželova nebo manželčina dobrá mzda i vaše studium na vysoké škole. To vše ale jen za splnění určitých podmínek, jak odkrývá návrh důchodové reformy.

Důchodová reforma byla 30. dubna 2024 schválena vládou a aktuálně se nachází v dolní komoře parlamentu, kde čeká na své projednání. Pokud projde celým legislativním procesem, některé změny budou platné už od začátku příštího roku.

Mezi hlavní body patří zejména zvýšení důchodového věku pro některé ročníky, ale i jeho snižování u lidí, kteří vykonávali profesi z rizikových skupin prací. Kvůli novým číslům se bude měnit i vzorec pro výpočet důchodu a k tomu navíc i období, které se nově bude započítávat do doby pojištění. Dále se má zavést možnost rozdělení vyměřovacího základu.

Do důchodu se bude opět započítávat studium. Ale ne veškeré

I když se říká, že už se studium nepočítá do důchodu, není to tak úplně pravda. Studium se počítá do náhradní doby pojištění u osob, které studovaly před 31. prosincem 2009. Od začátku roku 2010 už škola mezi náhradní doby pojištění, čili období, ve kterém se neodvádělo žádné pojistné, a přesto se počítá do penze, nepatří. To se má ale změnit.

Důchodová reforma počítá s tím, že by se doba studia mohla opět začít započítávat. Ale v tomto případě půjde pouze o doktorský studijní program uskutečňovaný vysokou školou v ČR, a to v prezenční formě po 31. prosinci 2009. Půjde tedy o zápočet 3, nebo 4 let podle stanovené délky studia. Započítávat se bude v rozsahu 80 % od ledna 2026. Podmínkou však je, že je doktorské studium úspěšně zakončeno.

Stejný rozsah zápočtu platí i pro studium po 18. roce života před 31. prosincem 2009. Zde se však škola započítává až v délce 6 let.

Čtěte také: O důchodovém věku je už rozhodnuto. Koho pošle reforma do penze dříve a koho později?

Důchodová reforma: sdílený vyměřovací základ, rozpočítání

Zdroj: Depositphotos

 

Manželé mezi sebou budou moci sdílet vyměřovací základ

Politici se v návrhu důchodové reformy zaměřili na problém nízkých důchodů u osob, které převážně pečovaly o děti a které mají na základě toho o dost nižší penzi než jejich manžel/ka nebo partner/ka, kteří byli po celou dobu ekonomicky aktivní. Tuto nespravedlnost by měl nahradit tzv. rodinný vyměřovací základ, který by měl od ledna 2027 nahradit výchovné (u nově přiznaných důchodů), ale i sdílení důchodových nároků manželů.

To by mělo spočívat v tom, že se manželé budou moci rozhodnout, že jejich odvody důchodového pojištění budou započítány společně. To bude mít za následek to, že se na oba bude při výpočtu výše důchodu pohlížet, jako kdyby měli stejný příjem. Využití této možnosti však není povinné. O rozpočítání by šlo navíc požádat i zpětně. Za manželství se bude pro účely této legislativy považovat i registrované partnerství. Partnerství, kde spolu dva pouze žijí „bez papíru“, však nikoli.

U této změny je v případě schválení nastavena účinnost na leden 2027.

Čtěte také: Důchodová reforma počítá s novými čísly při výpočtu starobní penze. Pro mnohé dokonce bude vyšší

Vypočítejte si, jaký dostanete starobní důchod v roce 2024

 

Rozdělit si však můžete něco, co se stejně bude postupně snižovat

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí prohlašuje, že se návrh přizpůsobuje i postupnému stárnutí společnosti. Bohužel k nechuti většiny budoucích důchodců je důležité zmínit, že se bude od roku 2026 až do roku 2035 postupně snižovat zápočet osobního vyměřovacího základu. Spadne tak na 90 % dnešní hodnoty pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. Jde přitom samozřejmě o snížení zápočtu do první redukční hranice.

Kromě toho se má také ještě snížit i započítávané procento za pojištěný rok, a to z původních 1,5 % na 1,45 % za každý dokončený rok pojištění.

I přes tato opatření má však průměrná výše nově přiznaných důchodů stabilně růst. Odhaduje se, že přibližně o deset tisíc korun za 10 let. Na druhou stranu se bude jednat o zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 Kč ročně oproti dnešnímu stavu.

„Stále platí, že důchody pravidelně každoročně navyšujeme, a tak to i zůstane. Stejně tak senioři vždy zůstanou chráněni proti případné vysoké inflaci. Důchody o inflaci plně valorizujeme, jen jsme změnili systém tak, aby dostatečně podpořil i seniory s nižšími důchody, a byl hlavně udržitelný,“ obhajuje změnu ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka.

Tip: Složenka k dani z nemovitostí vám letos nemusí dorazit. Kde najdete platební údaje?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY