Důchodová reforma počítá s novými čísly při výpočtu starobní penze. Pro mnohé dokonce bude vyšší

17.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodová reforma s sebou přinese velké změny ve výpočtech důchodů. Mnoha lidem se důchod zvýší a u některých bude nižší krácení za předčasnost. Co se změní?

Poslední dubnový den vláda schválila důchodovou reformu. Podle ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky, má zajistit spravedlivé důchody současným seniorům, ale také dalším generacím. Pokud by prý k překopání českého důchodového systému nedošlo, mohlo by to mít za následek to, že by se důchody musely začít razantně snižovat.

Novela kromě toho, že s sebou přináší pro někoho snížení a pro druhého zvýšení důchodového věku, o čemž jsme psali minule, navíc ujasňuje i změny ve výpočtech budoucích penzí. Najít navíc můžeme i takové novoty, které mají nahradit výchovné.

Dojde k razantnímu nárůstu procentní výměry. Ale jen u někoho

Státní důchod se skládá ze dvou částí. Je jimi základní a procentní výměra. Základní výměru mají všichni důchodci stejnou. Činí 10 % stanovené průměrné mzdy a každý rok se na základě nových dat zvyšuje. Letos se bavíme o 4400 Kč, což je zároveň částka, kterou dostane každý důchodce s nárokem na výplatu. Jedná se tedy i o minimální důchod.

Procentní výměru má pak každý jinak vysokou. Jde totiž o zásluhovou část, která se odvíjí od získané doby potřebného důchodového pojištění a výše mzdy nebo platu, kterého daná osoba dosahovala během života.

Důchodová reforma počítá s tím, že by mělo dojít ke zvýšení minimální výše základní a procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a to o dvakrát tolik čili na 20 % průměrné mzdy.

Zvýšení základní výměry však nebude platit pro poživatele důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně. Tam půjde o poměrné snížení (polovina, respektive třetina), stejně tak u pozůstalostních důchodů (vdovské a vdovecké polovina, sirotčí 40 %).

Pokud důchodová reforma projde celým legislativním procesem, toto opatření by mělo vstoupit v platnost od ledna 2026.

Vypočítejte si výši důchodu v roce 2024 v naší kalkulačce

 

Čtěte také: Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví

Důchodová reforma: změny ve výpočtech důchodů 2026, 2027

Zdroj: Depositphotos

 

Novela zavede rodinný vyměřovací základ

Dlouho se hovoří o tom, jak jsou nízkým důchodem znevýhodněné tzv. pečující osoby, které zůstaly s dítětem na mateřské a rodičovské dovolené.

Aby u těchto lidí nedocházelo k tomu, že jim z důvodu péče vznikne nárok na nízký důchod, zavede se tzv. rodinný vyměřovací základ. Ten bude spočívat v tom, že se pro výpočet výše penze již nebude využívat individuální průměrný výdělek za dobu pracovní aktivity, jako je tomu nyní, ale průměrná mzda platná pro daný rok. Toto pravidlo se uplatní při péči o malé dítě do 4 let věku a maximálně u prvních dvou narozených dětí.

Pokud by pak rodič, který převážně pečuje o první nebo druhé dítě do 4 let věku, nastoupil do práce dříve, nebude za to z hlediska výpočtu důchodu v budoucnosti nijak opětovně znevýhodněn, a to ani kdyby pobíral nižší mzdu, než bude ta průměrná. Právě naopak. Jeho skutečný výdělek se připočte k rodinnému vyměřovacímu základu, tudíž pracovat na rodičovské dovolené bude z hlediska budoucího nároku na důchod vlastně velmi výhodné.

Tisková zpráva ministerstva práce a sociálních věcí ještě dodává, že rodinný vyměřovací základ by měl nahradit doposud platné výchovné. Penzistům, kterým se ještě stihne přiznat výchovné, samozřejmě zůstane. Rodinný vyměřovací základ by měl nabýt platnosti od ledna 2027.

Čtěte také: Devět důvodů nečekaně nízkého starobního důchodu

U lidí, kteří dlouho pracovali, se tolik nebude krátit předčasný důchod

Aby vznikl nárok na předčasný důchod, je nyní potřeba být důchodově pojištěn alespoň 35 let. Od 1. října 2024 bude nutné splnit potřebnou dobu účasti na pojištění o délce minimálně 40 let. Ti, kteří odváděli pojištění ještě déle, a to alespoň 45 let, by mohli odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek než ostatní.

Aktuálně se počítá krácení důchodu za předčasnost tak, že se za každých 90 kalendářních dnů předčasnosti sníží výpočtový základ o 1,5 %, což ve výsledku snižuje přiznaný předčasný důchod podle Ministerstva práce a sociálních věcí zhruba o 300 Kč za každé období krácení. U lidí, kteří odváděli sociální pojištění minimálně 45 let, by mohlo být krácení penze oproti zmíněnému pravidlu poloviční.

Méně drastické krácení pro dlouho pracující předčasné důchodce by mohlo vejít v platnost od ledna 2026.

Čtěte také: Do jakého příjmu je důchod vyšší než čistá mzda

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY