Devět důvodů nečekaně nízkého starobního důchodu

17.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, proto mají někteří žadatelé o starobní důchod měsíční částku důchodu nižší, než by očekávali. Odhadovat důchod pouze podle několika předdůchodových let může být značně nepřesné. Podívejme se na praktické příklady.

Do výpočtové formule důchodu v roce 2024 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2023, a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Současným žadatelům o starobním důchod se přitom ještě ve velkém rozsahu hodnotí do doby pojištění i studium. Jaké jsou nejčastější důvody pro podprůměrný starobní důchod?

Zdroj: Depositphotos

Podprůměrné příjmy na začátku kariéry

Částka starobního důchodu přiznaného v roce 2024 závisí na rozhodných příjmech za předchozích 38 let. Někteří žadatelé o starobní důchod tak v praxi mají podprůměrný důchod, i když např. v posledních deseti letech měli hezké finanční ohodnocení. Důvodem mohou být podprůměrné příjmy v předcházejících 28 letech. Každý příjmový rok přitom hraje při výpočtu důchodu stejnou roli, příjmy v předdůchodovém věku nejsou nijak zvýhodněny.

Tip: Základní čísla pro starobní důchod v roce 2024

Nízká doba pojištění

Při výpočtu starobního důchodu je značný rozdíl, zda žadatel o starobní důchod získal dobu pojištění např. v rozsahu 47 let nebo v rozsahu 35 let, což je minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu. Při získané minimální době pojištění je nutné počítat s podprůměrným důchodem i při lehce nadprůměrných příjmech.

Mezery v pojištění

Každý rok pojištění a každý rozhodný příjem hraje při výpočtu starobního důchodu roli. Nezohledněná období, tzv. mezery v pojištění, během produktivního života mají samozřejmě negativní vliv na výši starobního důchodu. Občané s rozsáhlými mezerami v pojištění by rozhodně měli počítat s podprůměrným důchodem. S ohledem na výši státního důchodu se vyplatí např. kontrolovat si průběh pojištění a případně se vždy evidovat na Úřadu práce, neboť evidence na Úřadu práce patří v zákonném rozsahu mezi náhradní doby pojištění.

Spočítejte si svůj důchod v naší důchodové kalkulačce

 

Dlouhodobý výkon samostatné výdělečné činnosti

Naprostá většina OSVČ má nižší starobní důchod než zaměstnanci. Základním ročním důchodovým ukazatelem je totiž vyměřovací základ, a nikoliv roční příjem či zisk. Vyměřovací základ je přitom polovina daňového základu. Většina OSVČ je na tom pro důchodové účely hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu.

Čtěte také: Porovnání důchodu z minimální mzdy a minimálních záloh OSVČ v roce 2024

Účast v paušálním daňovém režimu

Přestože při účasti v dobrovolném měsíčním daňovém paušálu platí OSVČ v prvním pásmu, ve kterém je účastno nejvíce OSVČ, na sociálním pojištění 1,15krát více, než činí minimální měsíční záloha na sociálním pojištění, pro budoucí výpočet starobního důchodu je to stále málo. OSVČ dlouhodobě účastny v dobrovolném daňovém paušálu by měly počítat s podprůměrným důchodem.

Vysoké pasivní příjmy a nízké aktivní příjmy

Někteří daňoví poplatníci odvádí relativně vysoké částky na dani z příjmů fyzických osob, neboť mají vysoké zdanitelné příjmy podle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní daňové příjmy) zákona o daních z příjmů, ale jejich starobní důchod je následně nízký. Důvodem je skutečnost, že výši státního důchodu ovlivňují pouze aktivní příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti a pasivní příjmy nemají na výši starobního důchodu vliv.

Práce v zahraničí

V případě práce v několika zemích během produktivního života je nutné počítat s tím, že v takových případech náleží zpravidla několik dílčích starobních důchodů. Z každé země odpovídá výše důchodu průběhu pojištění v dané zemi. Občané, kteří dlouhodobě pracovali v zahraničí, mají v Česku nárok na poměrný důchod, který je v porovnání s ostatními vyplácenými důchody podprůměrný.

 

Nedoložení průběhu pojištění

Starobní důchod je vypočten podle údajů, které má ČSSZ k dispozici. Rozhodně se vyplatí v dostatečném předstihu zkontrolovat, zdali jsou hodnocena všechna období, např. zda některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou povinnost. Dlouhodobé nedoložené období znamená podprůměrný důchod, proto je dobré případné nesrovnalosti včas doložit.

Odchod do předčasného důchodu příliš brzy

Po zpřísnění podmínek pro výpočet předčasných důchodů od října 2023 je finanční rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem mnohdy vyšší, než by žadatelé o starobní důchod očekávali. Při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu, tj. o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku, je měsíční částka starobního důchodu podprůměrná ve většině případů.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY