Zdanění příjmu z nájmu je nízké, ovšem nezvýší vám důchod

01.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pravidelný pasivní příjem z nájmu podléhá nízkému souhrnnému zdanění, na druhou stranu však nezakládá nárok na nemocenské nebo důchodové dávky. Někteří občané pouze s příjmy z nájmu mohou mít dokonce problém s přiznáním starobního důchodu.

Z příjmu z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, platí se z něj pouze daň z příjmů. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši, nebo třicetiprocentním výdajovým paušálem. Pokud plyne příjem z nájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, zdaní tento příjem jeden z nich.

Občané s příjmy z nájmu vyplňují klasické čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dva. Zaměstnanci s příjmy z nájmu nemohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí rovněž vyplnit daňové přiznání, k němuž jako přílohu doloží „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ od zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že se z příjmu z nájmu neplatí sociální pojištění, nemá tento příjem vliv na důchod. Podívejme se na praktické problémy, které nastávají.

Zdroj: Depositphotos

Vysoké příjmy z nájmu a nízké ze zaměstnání

Paní Lucie pracuje pouze za minimální mzdu a mají s manželem relativně vysoký příjem z nájmu. Manželé se dohodli, že tento příjem bude zdaňovat paní Lucie. Na budoucí výpočet starobního důchodu paní Lucie to však nebude mít vliv. Paní Lucie na tom bude při výpočtu starobního důchodu stejně jako ostatní lidé pracující za minimální mzdu. Výši důchodu neovlivňují platby na dani z příjmů, ale platby na sociální pojištění.

Tip: Jak se vám stane, že budete brát minimální důchod

Pouze pravidelný pasivní příjem z nájmu

Pan Jaroslav výhodně pronajímá zděděné nemovitosti po dědovi, a tak aktuálně nemá žádný vlastní příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Příjmem z nájmu však nemá pan Jaroslav vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a ČSSZ. Zdravotní pojištění musí tedy platit povinně měsíční částkou 2336 Kč (13,5 % z minimální mzdy 17 300 Kč). Všechny osoby bez zdanitelných příjmů, kterou je i pan Jaroslav, musí platit právě takto vysoké zdravotní pojištění.

Sociální pojištění však pan Jaroslav platit nemusí, čehož využije. V budoucnu ovšem kvůli tomu může mít problém s přiznáním starobního důchodu. Bez získání alespoň 35 let pojištění nemůže být státní důchod přiznán. Vzhledem k tomu, že se od roku 2010 jako náhradní doba pojištění nepočítá studium, bude mít pan Jaroslav při delším období příjmu pouze z nájmu bez účasti na pojistném velký problém potřebnou dobu pojištění získat. Nárok na starobní důchod není automatický a v budoucnu bude přibývat lidí, kterým nebude přiznán.

Tip: Vypočítejte si, kdy půjdete do důchodu

Nízký starobní důchod

Paní Karolína má aktuálně pouze pasivní příjem z nájmu, paní Karolína chce mít toto období hodnocené pro důchodové účely, proto si podá přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění. Při platbě minimálního dobrovolného důchodového pojištění ve výši 2823 Kč (v roce 2022 to byla částka 2724 Kč) si však celkový osobní vyměřovací základ „rozmělní“. Minimální platba dobrovolného důchodového pojištění totiž odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 10 081 Kč, čemuž následně odpovídá i výše starobního důchodu.

S ohledem na budoucí důchodové nároky je tedy vhodné mít k příjmu z nájmu i pravidelný příjem ze zaměstnání, nebo si platit dobrovolné důchodové pojištění ve výši odpovídající alespoň minimální mzdě.

Příjem z nájmu mohou mít i předčasní důchodci

Výhodou pravidelného příjmu z nájmu je skutečnost, že ho mohou mít bez omezení i předčasní důchodci, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Paní Zuzana dostává na účet předčasný důchod ve výši 17 126 Kč a současně má pravidelný měsíční příjem z nájmu ve výši 12 000 Kč. Paní Zuzana může oba tyto příjmy pobírat současně. Z příjmů z nájmu nebude dokonce platit žádnou daň, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v částce 30 840 Kč stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Vypočtená daň z příjmů je nižší než sleva na poplatníka, a proto je daňová povinnost nulová. Daňové přiznání však musí paní Zuzana podat, i když daň z příjmů platit nebude.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ