Příklady, proč dobře placení víc tratí při odchodu do předčasného důchodu

04.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením. Přestože se procento krácení neliší, někteří lidé si pohorší odchodem do předčasného důchodu více a jiní méně. Podívejme se na praktické příklady.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu, kterým je redukovaná průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ). Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je mezistupeň při výpočtu starobního důchodu a je vyšší než přiznaná částka starobního důchodu, je krácení důchodu v korunovém vyjádření vyšší, než by se na první pohled zdálo.

Zdroj: Shutterstock

Příklad typického odchodu do předčasného důchodu

Pan Tomáš má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 42 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let.

Výpočtový základ pana Tomáše činí 25 237 Kč, neboť do částky 19 346 Kč se osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 hodnotí ze 100 % a ve druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) z 26 %. Při odchodu do předčasného důchodu se tak bude krácení provádět z částky 25 237 Kč, a nikoliv přímo z vypočteného důchodu. Řádný starobní důchod by činil 21 057 Kč.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu

Při vyšších příjmech je rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem vyšší

V následující tabulce máme vypočten předčasný důchod podle výpočtové formule roku 2024 u různých osobních vyměřovacích základů (průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, krácení se provádí za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při výpočtu předčasného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let.

Současně máme u stejně vysokých osobních vyměřovacích základů vypočten i případný řádný starobní důchod, opět dle legislativy roku 2024. Při výpočtu řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění 46 let. Při práci až do dosažení řádného důchodového věku se získá vyšší doba pojištění, než když se přestane dříve pracovat a odejde se do trvale kráceného předčasného důchodu. V žádném případě není ve výpočtu zohledněno výchovné na děti.

 

V posledních dvou sloupcích tabulky máme vypočten finanční rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem a současně je uveden poměr předčasného důchodu v procentech vůči řádnému důchodu.

Osobní vym. základ

Řádný starobní důchod

Předčasný důchod

Finanční rozdíl

Poměr předčasného
a řádného důchodu

15 000 Kč

14 750 Kč

11 375 Kč

3375 Kč

77,1 %

20 000 Kč

17 867 Kč

13 476 Kč

4391 Kč

75,4 %

25 000 Kč

18 764 Kč

14 080 Kč

4684 Kč

75,0 %

30 000 Kč

19 661 Kč

14 685 Kč

4976 Kč

74,7 %

35 000 Kč

20 558 Kč

15 289 Kč

5269 Kč

74,4 %

40 000 Kč

21 455 Kč

15 894 Kč

5561 Kč

74,1 %

45 000 Kč

22 352 Kč

16 498 Kč

5854 Kč

73,8 %

50 000 Kč

23 249 Kč

17 103 Kč

6146 Kč

73,6 %

60 000 Kč

25 043 Kč

18 312 Kč

6731 Kč

73,1 %

80 000 Kč

28 631 Kč

20 730 Kč

7901 Kč

72,4 %

100 000 Kč

32 219 Kč

23 148 Kč

9071 Kč

71,8 %

120 000 Kč

35 807 Kč

25 566 Kč

10 241 Kč

71,4 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jaký důchod by vám byl přiznán?

 

Vliv krácení z procentní výměry důchodu

Z výše uvedené tabulky názorně vidíme, že lidé s nadprůměrnými příjmy si odchodem do předčasného důchodu finančně pohorší více než lidé s podprůměrnými příjmy. U lidí s nadprůměrnými příjmy je i vyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem v procentním vyjádření. Důvodem je skutečnost, že každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou (v roce 2024 činí 4400 Kč), a krácení se provádí pouze z procentní výměry důchodu.


Čtěte také: 

O kolik musíte zvýšit příjmy, když chcete dostat předčasný důchod ve výši řádného

Zvýšení řádného a předčasného důchodu prací v příkladech

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY