Nevýhody předčasného důchodu přiznaného od října 2023

21.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Legislativní důchodové novinky platné od října 2023 značně zpřísnily podmínky pro předčasné důchody. Kdo mohl odejít do předčasného důchodu ještě v září, měl této možnosti využít. Od října by se mělo odcházet do předčasného důchodu pouze ve specifických případech.

I když jsou od října podmínky pro předčasné důchody v porovnání s předcházejícím stavem přísné a finanční rozdíl oproti případnému řádnému důchodu značně vyšší, pro některé žadatele o státní důchod bude i v příštích měsících odchod do předčasného důchodu nutností, ať už ze zdravotních, pracovních, nebo rodinných důvodů. V čem jsou nová pravidla méně výhodná?

Zdroj: Shutterstock

Nejdříve tři roky dopředu

Od října je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané, kteří mají řádný důchodový věk 63 let a více, mohli ještě v září odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Kdo se narodil koncem září, získal oproti tomu, kdo se narodil začátkem října, značnou legislativní výhodu.

Tip: Kalkulačka vašeho důchodového věku

Předčasný důchod bude nižší z více důvodů

Oproti řádnému starobnímu důchodu je předčasný důchod nižší z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Od října budou navíc předčasné důchody nižší i z toho důvodu, že se jim nebude zohledňovat mimořádná červnová valorizace. Rozdíl oproti případnému řádnému důchodu bude vyšší, než by se na první pohled zdálo.

Čtěte také: Jak vysoká bude předčasná penze přiznaná v září 2023?

Vyšší krácení za předčasnost

Ještě v září je krácení u předčasného důchodu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti následující:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období za období od 361. do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Od října letošního roku bude krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Praktický příklad

Pan Radim odešel v září do předčasného důchodu dříve o 1080 dní předčasnosti, krácení výpočtového základu měl tedy 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). Pan Pavel odejde v říjnu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, takže krácení výpočtového základu bude mít 18,0 % (12 × 1,5 %).

Pro pana Pavla bylo pochopitelně výhodnější odejít do předčasného důchodu již v září, což mohl. Bohužel pan Pavel této možnosti nevyužil. Na zvoleném příkladu je vidět, že rozdíl v míře krácení je již značný.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu do i od října 2023

Nevzniká nárok na mimořádnou červnovou valorizaci

V červnu došlo k mimořádné valorizaci, kdy se procentní výměra důchodu zvýšila o 2,3 % a 400 Kč. Mimořádná červnová valorizace se zohlední při výpočtu předčasných důchodů přiznaných do konce září (před účinností legislativních změn), u předčasných důchodů přiznaných od října již nikoliv.

Praktický příklad

Paní Ludmile byl přiznán v květnu 2022 předčasný důchod ve výši 20 000 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 15 960 Kč). Od června se zvýšil paní Ludmile předčasný důchod na 20 768 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 16 728 Kč). Procentní výměra se zvýšila na 16 728 Kč následovně: 15 960 Kč × 1,023 + 400 Kč.

Omezení valorizací do dosažení řádného důchodového věku

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou.

Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4040 Kč. Při přiznání předčasného důchodu od října však dojde k omezení nároku na budoucí „běžné“ valorizace, neboť předčasní důchodci nebudou mít až do dosažení řádného důchodového věku nárok na zvýšení procentní výměry, ale pouze na zvýšení základní výměry důchodu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY