Doba pojištění a důchod v 7 příkladech

12.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodové nároky významným způsobem ovlivňuje získaná doba pojištění. Bez minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán a každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční důchod. Podívejme se v praktických příkladech na dobu pojištění důchodovou optikou.

Při splnění zákonných podmínek závisí měsíční částka starobního důchodu na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě), a právě získané době pojištění.

 1. Nedostatečná doba pojištění
 2. Dvě zaměstnání
 3. Doba pojištění se hodnotí v celých letech
 4. Hodnotí se i náhradní doby pojištění 
 5. Dobrovolné důchodové pojištění
 6. Dlouhodobá nezaměstnanost je problém
 7. Každý rok pojištění hraje roli

Doba důchodového pojištění

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1) Nedostatečná doba pojištění

Paní Marie dosáhne v únoru 2022 řádného důchodového věku. Státní důchod paní Marii nebude přiznán, neboť získala dob pojištění pouze v rozsahu 33 let.

Příklad 2) Dvě zaměstnání

Paní Veronika pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek a z obou mezd je jí sráženo sociální pojištění. Do doby pojištění se však paní Veronice pro důchodové účely hodnotí každý odpracovaný měsíc pro dva zaměstnavatele současně jako jeden měsíc.

 • Žádný měsíc se nemůže hodnotit při výpočtu státního důchodu jako dva měsíce. Z důvodu práce pro dva zaměstnavatele však bude mít paní Veronika vyšší osobní vyměřovací základ, než kdyby pracovala pouze pro jednoho z těchto dvou zaměstnavatelů.

Čtěte také: Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu?

Příklad 3) Doba pojištění se hodnotí v celých letech

Pan Jaroslav získal dobu pojištění v rozsahu 16 270 dní. Při výpočtu starobního důchodu se bude tedy panu Jaroslavovi hodnotit 44 let.

 • Doba pojištění ovlivňující výši státního důchodu se započítává v celých ukončených letech. Získané dny pojištění se tedy převedou na celé ukončené roky.

Příklad 4) Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Paní Hana odpracovala celkem 31 let. Při výpočtu starobního důchodu se však paní Haně bude počítat 43 let pojištění.

 • Do doby pojištění se totiž kromě odpracovaných let, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, započítávají i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).
 

Příklad 5) Dobrovolné důchodové pojištění

Paní Kateřina aktuálně nepracuje ani nepodniká a nesplňuje žádnou z podmínek náhradní doby pojištění. Paní Kateřina má pravidelné příjmy z nájmu, přičemž z tohoto příjmu se neplatí sociální pojištění a toto období se tedy paní Kateřině nehodnotí do doby pojištění. Paní Kateřina si tedy podala přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

 • Do doby pojištění se hodnotí i účast na dobrovolném důchodovém pojištění. S ohledem na důchodové nároky není vhodné mít větší mezery v pojištění. V horším případě není následně starobní důchod vůbec přiznán, v lepším případě je nízký. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto je potřeba případnou přihlášku podat včas. 

Příklad 6) Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

Pan Martin je dlouhodobě nezaměstnaný. S ohledem na důchodové nároky to však bude pro pana Martina problém.

 • Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu 3 let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

TIP: Vypočítejte si váš věk odchodu do důchodu a výši přiznaného důchodu

Příklad 7) Každý rok pojištění hraje roli

Paní Jana má osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let a odejde do starobního důchodu v únoru 2022. Měsíční starobní důchod paní Jany bude činit 19 127 Kč.
Paní Hana má osobní vyměřovací základ ve výši rovněž 40 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let. Rovněž paní Hana odejde do starobního důchodu v únoru 2022. Měsíční starobní důchod paní Hany bude 19 473 Kč.
Paní Hana bude mít měsíční důchod vyšší o 346 Kč, tj. o 4 152 Kč ročně, a to napořád. Z důvodu vyšší získané doby pojištění o jeden rok tedy obdrží paní Hana souhrnný důchod vyšší o více, než by čekala.

Čtěte také: Sedm důchodových novinek roku 2022Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY