Dobrovolná účast na důchodovém pojištění

Pokud Vám chybí léta do doby pojištění, můžete si svoji bilanci vylepšit dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění. Pokud máte tzv. kvalifikovaný důvod, je to možné bez časového omezení, v ostatních případech nejvýše v rozsahu 10 let. Možná je účast i zpětně, nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně přede dnem podání přihlášky. Podmínky, kdy se lze důchodově dobrovolně pojistit, jsou uvedeny v § 6 zákona o důchodovém pojištění. Vždy je nutné podat písemnou přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění. Kvalifikovanými důvody jsou:  
  • jakékoliv studium po roce 2009,
  • nezaměstnanost,
  • dlouhodobá dobrovolnická služba,
  • zaměstnání v cizině a činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
  • doba pobytu v cizině, po kterou osoba následuje svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách ČR a
  • doba, po kterou byla osoba poslancem Evropského parlamentu.
Možnosti zpětné přihlášky k dobrovolnému pojištění jsou tedy omezeny (mimo studium a evidenci na úřadu práce). V těchto dvou uvedených případech lze získat dobu pojištění přihláškou k dobrovolnému důchodovému pojištění i zpětně bez časového omezení, vždy však před podáním žádosti o důchod. Po podání žádosti o důchod (starobní či invalidní) to není vůbec možné. Proto je vhodné řešit volbu dobrovolného důchodového pojištění včas. Chybějící doba pojištění totiž znamená, že občan nesplní podmínky pro přiznání důchodu (starobního či invalidního) a místo důchodu bude občan odkázán na sociální dávky

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění se vypočítává jako 28 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. V roce 2021 činilo dobrovolné důchodové pojištění 2 482 Kč a pro rok 2021 se zvyšuje na 2724 Kč měsíčně.

Vývoj vyměřovacího základu a výše dobrovolného důchodového pojištění
Rok

Vyměřovací základ v Kč měsíčně

Dobrovolné důchodové pojištění v Kč měsíčně
2022 9728 2724
2021 8861 2482
2020 8709  2439
2019 8175 2289
2018 7495 2099
2017 7058 1977
2016 6756 1891
2015 6653 1863
2014 6486 1817
2013 6471 1812
2012 6285 1760

 

Při platbě dobrovolného pojištění je rozhodující rok, ve kterém se dobrovolné důchodové pojištění platí. Nikoliv rok, za který se platí. Např. při platbě dobrovolného důchodového pojištění za rok 2020 v roce 2021 činí dobrovolné důchodové pojištění 2 482 Kč a nikoli 2 439 Kč. Dobrovolné důchodové pojištění se platí za celé kalendářní měsíce. Žádost se podává na místně příslušné OSSZ dle trvalého bydliště.

Pozor!
Pro osobu, která byla účastna důchodového spoření (tj. od roku 2013 využívá možnosti spoření na důchod i v druhém pilíři do něhož vyvazuje 3 % pojistného z prvního piliře) a chtěla se dobrovolně účastnit důchodového pojištění, byla  sazba pojistného 30 % z vyměřovacího základu, tedy 1 996 Kč pro rok 2015, 1 946 Kč (2014), 1 942 Kč (2013).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: