Podmínky nároku na starobní důchod

Nárok na starobní důchod je spojený se dvěma základními podmínkami - získáním potřebného počtu let pojištění a dosážením důchodového věku.  

Doba pojištění

Potřebná doba pojištění se bude postupně zvyšovat až na 35 let a to tímto tempem:

 • 25 let pro ty, co dosáhli důchodového věku před rokem 2010,
 • 26 let v roce 2010,
 • 27 let v roce 2011,
 • 28 let v roce 2012,
 • 29 let v roce 2013,
 • 30 let v roce 2014,
 • 31 let v roce 2015,
 • 32 let v roce 2016,
 • 33 let v roce 2017,
 • 34 let v roce 2018,
 • 35 let po roce 2018.

Ti, kteří nemají potřebnou dobu pojištění, mají šanci, jestliže získali dobu pojištění nejméně

 • 15 let a dosáhli před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
 • 16 let a dosáhli v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • 17 let a dosáhli v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • 18 let a dosáhli v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • 19 let a dosáhli v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • 20 let a dosáhli po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Pokud dojde k dosažení důchodového věku po roce 2014, pak stačí alespoň 30 let tzv. „čisté“ doby pojištění, tj. doby pojištění získané z titulu výkonu výdělečné činnosti, popř. dobrovolného důchodového pojištění. Také ti co nemají potřebnou dobu pojištění,  mají nárok na starobní důchod, jestliže dosáhli věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození, a získali aspoň 15 let doby pojištění. Jestliže občan nesplní ani tuto podmínku, tak má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 40 krát


Související články: